De Keurmeester

Artikel delen

Strenge eisen, ook aan onszelf

U als gebruiker van arbeidsmiddelen, zoals bouwmachines, landbouwwerktuigen en allerhande (elektrische/pneumatische) gereedschappen en hulpmiddelen, moet aan strenge veiligheidseisen voldoen om ermee te mogen werken. Voor ons keurmeesters is dat eigenlijk niet anders. Niet alleen moeten we deskundig zijn en die deskundigheid regelmatig op peil houden, ook moeten we ons bij het keuren van al die arbeidsmiddelen aan dezelfde strenge veiligheidseisen houden.

Stel, ik ga een grote verreiker keuren, eentje waarmee ook gehesen kan worden. In de Arbocatalogus lees ik daarover (ik kan hem u aanraden): ‘De machinist moet voor het hijswerk zijn geschoold of aantoonbaar zijn geïnstrueerd en bij > 10 ton meter in bezit zijn van een certificaat van vakbekwaamheid (hijsbewijs). Dit is afhankelijk van de categorie hijswerk.’ Wel, als een machinist een hijsbewijs moeten hebben om een dergelijke verreiker (of soortgelijke machine, denk aan torenkranen, mobiele kranen, autolaadkranen en rupskranen) te mogen bedienen, dan zal ik hiervan ook kennis moeten hebben wanneer ik bepaalde keuringshandelingen uit ga voeren. Ook hier geldt: veiligheid boven alles en als keurmeester ga ik daar niet mee smokkelen, hoe verleidelijk dat soms ook is.

Meer op veiligheid letten

De afgelopen jaren zien we steeds meer verreikers en hoogwerkers. Niet alleen op bouwplaats, maar ook gewoon in de stad. Sinds het voor glazenwassers en ander onderhoudspersoneel grotendeels verboden is om ladders in te zetten voor grote hoogten, zijn bedrijven veel meer op veiligheid gaan letten en hebben ze de bijbehorende investeringen gedaan. Nu zitten een verreiker en hoogwerker vol met veiligheidsvoorzieningen. Die hebben alleen maar zin als ze worden gebruikt én op tijd op hun werking worden gecontroleerd. Neem bijvoorbeeld de automatische voorziening dat de machine acuut stopt wanneer hij te scheef dreigt te gaan. Voor de man in de bak op 10 of 20 meter hoogte is dat een hele geruststelling, want dan kan hij nog zorgen dat hij weer veilig op de grond komt. Ook het gewicht in de bak wordt continu gecheckt. Bij te veel gewicht kan de hoogwerker of verreiker voorover kantelen, met alle nare gevolgen van dien.

Op dat punt kom ik als VA-keur keurmeester in het spel. Door jaarlijks deze machines te keuren weet de gebruiker dat de machine veilig gebruikt kan worden. Maar dan moet hij ervan op aan kunnen, dat ook ik weet wat ik doe. Vandaar dat ik aan mezelf hoge eisen blijf stellen, net als alle ruim 1.300 andere VA-keur keurmeesters van onze ruim 260 over het land verspreide keurbedrijven. Want ook wij willen vanavond weer veilig thuis komen.

Uw VA-keur keurmeester,
Victor Akerman

BouwTotaal