Vakbeurs PREFAB: industrialisatie rukt op

Artikel delen

We staan aan de vooravond van een duurzame transformatie van de gebouwde omgeving: een aanpassing van ruim zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen. Een enorme opgave, waarbij industrialisatie een grote rol gaat spelen. Daarnaast is industrialisatie van het bouwproces bij zowel bestaande bouw als nieuwbouw een must om de faalkosten en bouwtijd verder terug te dringen en te anticiperen op het groeiende tekort aan vakmensen. Leveranciers en koplopers in industrieel bouwen binnen de B&U tonen op PREFAB hun – direct toepasbare – oplossingen, terwijl de experts in de theaters de bezoekers bijpraten over de laatste ontwikkelingen.

Tekst: ing. Frank de Groot

Het kabinet heeft met het nationale Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met 49 % ten opzichte van 1990. In 2050 moeten we zelfs klimaatneutraal zijn. Om de klimaatdoelen voor 2030 te halen, moeten we gestaag het tempo van de verduurzaming opvoeren tot meer dan 50.000 bestaande woningen per jaar in 2021. En vóór 2030 moeten we al in een ritme van 200.000 per jaar zitten. Het doel is om in 2030 in de gebouwde omgeving 3,4 Mton minder CO2 uit te stoten dan in het referentiescenario. Om de vergaande ambities te halen is een verdere industrialisatie van het renovatieproces noodzakelijk.

Veel meer drijfveren

Maar er zijn veel meer drijfveren om verdergaand te prefabriceren in zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Denk aan het toenemend tekort aan vakmensen. Enerzijds doordat veel vakmensen tijdens de crisisjaren zijn uitgestroomd, anderzijds door vergrijzing en het feit dat de bouw – onterecht – een slecht imago heeft bij veel jongeren. Industrieel bouwen maakt de bouw aantrekkelijker voor jongeren: denk aan de verdergaande automatisering en robotisering en het werken in geconditioneerde omstandigheden. Verder zijn de faalkosten in de bouw verder terug te dringen, doordat de kans op fouten met prefabricage sterk terugloopt. In geconditioneerde productielocaties worden met geavanceerde apparatuur prefab elementen gemaakt. De bouwplaats wordt daardoor steeds meer een assemblageplaats, in plaats van een plek waar in weer en wind talrijke bouwmaterialen en bouwproducten moeten worden samengevoegd.
Prefabricage leidt verder nog eens tot veel kortere bouwtijden, dus lagere kosten. De kwaliteit van het werk neemt ook toe en het is veiliger, doordat veel werk in de fabriek plaatsvindt. In de fabriek is bijvoorbeeld het risico op vallen van hoogte of geraakt worden door vallende voorwerpen immers veel kleiner. “Uit onderzoek blijkt dat de evolutie in de bouw richting prefabricage en off-site bouwen – die overigens al wel een aantal decennia aan de gang is – zich momenteel razendsnel ontwikkelt. Gestimuleerd door grote maatschappelijke ambities als de nieuwbouwopgave, energietransitie, verduurzaming en de arbeidsmarktopgave. Industrialisatie is al goed zichtbaar in het bouwbeeld van vandaag, maar zeker in dat van morgen. Bouwpartners doen er dan ook goed aan de ontwikkelingen te volgen, want die bepalen hun agenda van de komende jaren”, aldus Sander Braam, business development manager bij 54events, organisator van de vakbeurs PREFAB 2019. Deze nieuwe vakbeurs vindt onder één dak plaats met de vakbeurzen Energie, Ecomobiel en Industrial Heat & Power.

foto: Emergo

Energietransitie als versneller

In circa de helft van de nieuwbouwwoningen is al sprake van een zekere mate van prefabricage, zo concludeerde USP Marketing Consultancy. Uit onderzoek van Marjet Rutten, aanjager, innovator en marketeer voor de bouw-, installatie- en vastgoedsector, blijkt dat dit jaar één op de zes nieuwbouwwoningen compleet industrieel wordt vervaardigd. Zij becijfert dat in 2019 meer dan 10.000 woningen industrieel worden geproduceerd en dat dit volume in 2021 op ongeveer 25.000 stuks ligt.
Dat prefabricage en industrieel/modulair bouwen snel evolueren, heeft een aantal oorzaken. De krapte aan vakbekwaam personeel is daar een belangrijke van. Braam: “Ook ten aanzien van bouwsnelheid, kwaliteit en circulariteit blijkt industrialisatie voordelen te bieden, zo heb ik tijdens mijn uitgebreide rondgang langs innovatieve organisaties vernomen. Met 54events organiseren wij diverse vakbeurzen en congressen gerelateerd aan de energietransitie. Daarbij merken we steeds meer dat visie op bouwen alles te maken heeft met visie op energie en mobiliteit. Sterker nog: de energietransitie is op dit moment dé versneller voor de ontwikkelingen binnen de bouw- en installatiesector richting industrialisatie en prefabricage.”

Foto: Portisa.

Wat is er te zien?

Met de nieuwe vakbeurs PREFAB voorziet organisator 54events in de behoefte aan een ‘eigen’ platform waar integraal de mogelijkheden van off-site, modulair en industrieel bouwen, renoveren en installeren worden getoond. Op PREFAB tonen de koplopers in off-site bouwen hun laatste innovaties en oplossingen. Sander Braam: “Het wordt een thema-evenement in de context van hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en binnen het proces van industrialisatie. Zo richten wij ons op ontwerp & engineering, componenten & productie en logistiek & assemblage. We zetten daarbij in op kennisdelen en bieden zowel een interessant seminarprogramma als voorbeelden en toepassingen van prefabricage, industrialisatie en modulaire bouw binnen renovatie, nieuwbouw en installatie.”

Naast specifieke producten en ontwerp- en logistieke tools toont PREFAB volledig geïntegreerde toepassingen als:

  • Geïntegreerde vloer- en gevelelementen
  • (Duurzame) dakconstructies
  • Geïntegreerde installatie- en energiemodules
  • Badkamers
  • Verbindingstechnieken
  • Geïndustrialiseerde componenten (waaronder schoorstenen en balkons)

Braam besluit: “We hebben een groot aantal partners aan de vakbeurs kunnen verbinden om inhoudelijk de ontwikkelingen goed in beeld te brengen en alle van belang zijnde spelers te betrekken: Betonhuis, Booosting, Cluster Bouw industrialisatie, De Stroomversnelling, DNA in de Bouw, FBS, FME, Madaster, Pioneering, Smart Renovation Factory, Stichting Hoogbouw, TNO en USP. De vakbeurs bespreekt thema’s van vandaag en morgen en toont oplossingen om efficiënter te bouwen en te installeren.”


Praktisch

PREFAB: 8, 9 en 10 oktober 2019
Vakbeurs Energie: 8, 9 en 10 oktober 2019
Industrial Heat & Power: 8, 9 en 10 oktober 2019
Zero Emission | Ecomobiel: 8, 9 en 10 oktober 2019
Locatie: Brabanthallen, Diezekade 2, 5222 AK ‘s-Hertogenbosch
Openingstijden: 10.00-17.00 uur
Zie voor meer informatie www.prefabbeurs.nl, www.vakbeursenergie.nl, www.industrialheatandpower.nl en www.ecomobiel.nl. Hier kunt u zich gratis registreren! U heeft dan toegang tot alle beurzen.