“Bij energiezuinige bouw is bouwen zonder een kruipruimte onvermijdelijk”

Artikel delen

In vrijwel geen enkel ander land dan Nederland wordt het merendeel van de nieuwbouwwoningen nog altijd gebouwd met een kruipruimte. In het verleden werd dit gedaan om houten vloeren van woningen droog te houden. Door ventilatie aan de onderzijde van de vloer werd voorkomen dat de balken en planken door vocht gingen rotten. Door de hedendaagse toepassing van geïsoleerde betonvloeren is de noodzaak om onder de vloer te ventileren verdwenen. Desondanks worden vandaag de dag nog steeds vrijwel alle nieuwbouw woningen voorzien van een nutteloze ruimte onder de woning.

Aan het bouwen van kruipruimtes kleven een aantal nadelen, zoals problemen met het voldoende kierdicht krijgen van de vloer ter plaatse van doorvoeren en het kruipluik. Hierdoor komt koude en vochtige lucht in de woning. Een ander bezwaar is dat door de hoge grondwaterstand in bepaalde regio’s kruipruimtes permanent of tijdelijk onder water kunnen staan, met alle nadelige gevolgen van dien. Tot slot noemen we de lineaire koudebrug die met een kruipruimte nagenoeg niet te vermijden is. Via een dergelijke koudebrug ter plaatse van de aansluiting fundering en opgaand metselwerk komt kou en vocht in de woning, wat zelfs tot schimmelvorming kan leiden. Bij zeer goed geïsoleerde gebouwen kunnen koudebruggen meer dan 25% van het totale warmteverlies betekenen.

De Hectar funderingsvloer is een innovatieve en gepatenteerde funderingsvloer. Het vloersysteem is een (staalvezel)betonvloer die in het werk wordt gestort in een isolatiebekistingsvloer van EPS. Deze bekistingsvloer bestaat uit Hectar randkisten en 2 lagen van 100mm EPS vloerplaten. De druksterkte van het EPS materiaal is leverbaar van 100 tot 250 KPA.

De Hectar funderingsvloer kenmerkt zich onder meer door het ontbreken van een verticale vorstrand. De vorstvrije aanleg wordt verkregen door de horizontale uitkraging van de Hectar randkist. De weg van de vorst tot onder de constructie is groter dan 80 cm (40 cm verticaal en 40 cm horizontaal). De randkist is zo ontworpen dat onder het binnenblad een versterkte strook beton is. Bij een gemetseld buitenblad worden in de randkist boven de betonneus nokken van speciaal ontwikkeld ultra-lichtbeton geplaatst. De oplegnokken zorgen voor een koudebrugvrije constructie.

Vuilwaterleidingen en de meterkastdoorvoeren worden in het zandbed ingegraven en gaan via de kortste weg naar buiten. In de bovenste laag van de EPS vloerplaten is het mogelijk om sleuven voor overige leidingen in te frezen. De vloer kan worden gefundeerd op staal of op palen. Bij een palenfundatie worden in de randkist prefab wapeningskorven gelegd. In combinatie met staalvezelbeton kan in weinig tijd een complete en hoogwaardige vloer worden gemaakt.

Om de Hectar vloeren snel en efficiënt in het werk te storten, wordt gebruik gemaakt van staalvezelbeton met een speciaal ontwikkeld betonmengsel met Dramix 5D-staalvezels. Staalvezelbeton wordt al jaren toegepast voor o.m. industriële vloeren, tunnelwanden, prefab wanden, kolommen en rioleringsbuizen. De Dramix 5D vezels hebben door hun speciale dubbele haakvorm een zeer hoge treksterkte en zijn uitermate geschikt voor toepassing in o.m. de woningbouw. Staalvezelbeton biedt heel wat voordelen: er kan sneller gewerkt worden; er is minder staal nodig en de vezels zijn goed gedoseerd waardoor men kan rekenen op een goede en homogene wapening in de betonvloer. Bij hoge lijn- of puntlasten kan bijlegwapening in de vloer worden gelegd. Bij een fundering op palen wordt in de randkist een prefab wapeningskorf gelegd die aan de stekeinden van de palen wordt bevestigd.

Indien er sprake is van een gemetseld buitenspouwblad, wordt deze afgedragen door de betonneus in de randkist. In de bovenkant van de randkist worden aan de bovenzijde om de 40cm cylinder vormige oplegnokken aangebracht. De nokken met een diameter van 100mm zijn uitgevoerd in ultra-lichtbeton met als basis geëxpandeerd glasgranulaat. Eigenschappen van deze innovatieve betonsoort zijn o.m. uitstekende isolatiewaarde, hoge draagkracht en hoge mate van waterdichtheid.
Voor een permanente waterdichting heeft Hectar een waterkerend PVC kap ontwikkeld. Deze wordt op de opstaande EPS rand van de EPS kist aangebracht en in het beton meegestort. De lip aan de binnenzijde zorgt er voor dat water onder het maaiveld niet binnen kan dringen. Aan de buitenzijde van de PVC kap zelfklevende folie voor de kimafdichting worden geplakt.

De productie en distributie van de Hectar elementen is in handen van Kingspan Unidek. Het product is een ontwikkeling van Hectar Funderingstechniek BV uit Rijssen.