Bouwfouten

Artikel delen

Wat is oorzaak vochtprobleem kruipruimte?

Dat is mooi, nader onderzoek is blijkbaar niet nodig en de aankoop kan doorgaan. Al snel blijkt dat die opmerking verkeerd is uitgelegd. Door Jos van Leeuwen Bureau voor Bouwpathologie BB.

Door Jos van Leeuwen Bureau voor Bouwpathologie BB
www.bouwpathologie.nl

De koop wordt gesloten. De werkzaamheden kunnen beginnen. De kopers vragen aan de bouwkundige wat ze het beste kunnen doen met het bouwvuil en puin. De bouwkundige meldt dat opruimen weliswaar een grote klus is, maar het is de beste oplossing. Zo gezegd, zo gedaan. De nieuwe eigenaar trekt het luik open en spontaan beslaan zijn brillenglazen en de lens van zijn fototoestel. Na het met hulp van enkele vrienden verwijderen en afvoeren van vele kubieke meters puin, komen er nog enkele nieuwe verrassingen te voorschijn. Er blijkt een aantal vloerbalken fors door houtrot aangetast te zijn. Aan de bouwpatholoog wordt gevraagd om de oorzaak en omvang van het vochtprobleem op te sporen en met een adequate oplossing te komen.

Het onderzoek

Na een gesprek met de eigenaren en een rondgang om en door de woning, vangt het onderzoek in de kruipruimte aan. De kruipruimte is leeg gehaald en blijkt circa 1,5 meter diep geworden te zijn. De bodemafsluiting bestaat uit schoon zand en in de kruipruimte heerst nu een aardvochtig klimaat.

Oude balkreparatie.

Recente balkreparatie.

De fundering bestaat uit een uit baksteen opgetrokken boogfundering, waarvan het metselwerk plaatselijk zeer vochtig is. De vloerconstructie bestaat uit een houten balklaag met houten vloerdelen. Over deze vloer is bij de laatste verbouwing een tegelvloer in een speciebed aangebracht. Langs de linker zijgevel is de vloer in de voeg gescheurd en verzakt. Vooral de balkkoppen van meerdere balken blijken in de linker zijgevel door houtrot te zijn aangetast. Enkele van deze balken zijn in het verleden al eens hersteld. Een drietal balken is recentelijk doormiddel van een klis en een onderstempeling verstevigd. De originele gemetselde ventilatie roosters zijn nog allemaal aanwezig maar volledig dichtgeslibd met vuil. Ten gevolge van hoge vochtigheid van de constructie en een warm en vochtig klimaat in de kruipruimte heeft ook de kelderzwam zich op een paar plekken weten te ontwikkelen.

Aan de balklaag zijn de originele gietijzeren rioolbuizen opgehangen. Dit riool is nog steeds in gebruik. Juist daar waar de fundering zeer vochtig is bevindt zich op de binnenplaats een verzamelput. De put blijkt door de jaren heen lekgeraakt. Aanvankelijk wordt aangenomen dat het hier een verzamelput voor hemelwater betreft. Maar na opening van de put blijkt dat er ook afvalwater in de put terechtkomt. Navraag bij de bovenburen leert dat de badkamers van de bovenwoningen lozen op deze put. Ook blijkt er nog een wasmachine op deze put te lozen. De put is aangesloten op het riool onder de vloer, dus “alles wat in de put komt loopt wel weg” wordt er hardop gedacht. Echter, een van de bovenbewoners weet te melden dat bij (te) veel hemel- en afvalwater, het riool het niet kan verwerken en de put in zo”n geval als overloop fungeert. Het te veel aan water moet vanzelf op de binnenplaats in de tuin wegzakken.

Dicht geslibd ventilatierooster.

Oorzaak vochtprobleem

Het vochtprobleem in de kruipruimte heeft meerdere oorzaken. Door de vervuiling van de ventilatieroosters is de ventilatie bijna niet meer aanwezig. Ook door het volstorten van de kruipruimte met puin en bouwafval werd de luchtstroming in de kruipruimte sterk gehinderd. Daarnaast is door het aanbrengen van de meer dampremmende tegelvloer over de houten plankenvloer het ademen van de houten vloer naar binnen toe onmogelijk geworden. Ook de lekgeraakte verzamelput op de binnenplaats zorgt al jaren voor een constante inwatering van het funderingsmetselwerk.

Kelderzwam.

Al deze, ogenschijnlijk op zich zelf staande, punten dragen bij aan een zeer vochtig en warm klimaat in de kruipruimte. Hierdoor hebben houtrot en zwamvorming zich in alle rust in de kruipruimte kunnen ontwikkelen.

Oplossing vochtprobleem

Om van het vochtprobleem af te komen moeten er de volgende maatregelen worden genomen. De ventilatieroosters in de gevel zullen goed schoongemaakt en schoongehouden moeten worden. De fundering moet worden behandeld tegen optrekkend vocht en kelderzwam. De capaciteit van de riolering moet nagezien worden, tevens moeten de leidingen van de bovenwoningen rechtstreeks op het riool aangesloten worden. De hemelwaterafvoer kan in dit geval omgelegd worden en lozen in een grindput in de tuin, dit heeft positieve consequenties voor het riool. Door deze riool aanpassing wordt de verzamelput overbodig en kan deze verwijderd worden. De houten balklaag en vloer moet binnen enkele jaren vervangen worden.

Verzamelput.

Na de afronding van het onderzoek komen de nieuwe eigenaren – en ook de bouwkundige – tot de conclusie dat zij onvoldoende aandacht hebben gehad voor de melding omtrent de aanwezigheid van het puin en bouwafval in de kruipruimte. Ook het nut van het openen van kruipluiken bij bezichtiging van een woning is voor hen nu helemaal duidelijk geworden. Het ervaren van het klimaat in de kruipruimte leert je heel veel over een belangrijk deel van het huis. Het heeft hen nu helaas voor hoge onverwachte uitgaven gesteld.

BouwTotaal