Rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen

Artikel delen

Per 1 januari 2020 is het in alle Vlaamse woningen verplicht om over één of meerdere rookmelders te beschikken. Aanleiding is het aantal doden door woningbranden in Vlaanderen. De afgelopen vijf jaar lag het aantal doden tussen de 53 en 77, een dalende trend is niet zichtbaar. Dat zijn er twee tot drie keer meer dan in Nederland.

Al in 2017 werd een decreetwijziging afgekondigd waarmee het plaatsen van rookmelders of een branddetectiesysteem zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont, verplicht wordt. Sinds 2013 is het bij nieuwbouw, renovatie en verhuur al verplicht om rookmelders te plaatsen. Ook iedere studentenkamer dient voorzien te zijn van rookmelding systeem.

Handhaving en gevolgen

Voor huurwoningen geldt nu dat als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan wordt ze in de regel als ‘niet-conform’ beschouwd. Als een verhuurder voor die woning een conformiteitsattest aanvraagt, zal hem dat worden geweigerd. Bovendien riskeert de verhuurder sancties (bijvoorbeeld verplichting om werken uit te voeren, herbestemming, sloop). Op de website van de Vlaamse overheid is te lezen dat deze gevolgen voor alle woningen gelijk blijven.
Echter, de brandweer geeft aan dat er geen controles uitgevoerd zullen worden. Wel vragen zij mensen om hun rookmelders te registreren, zodat de brandweer een globaal beeld krijgt van het aantal geïnstalleerde rookmelders. Om rookmelders in een positief daglicht te zetten, lanceert Netwerk Brandweer een grootschalige campagne met de slogan: ‘En plots klinkt een rookmelder als muziek in de oren’.