Brandveiligheid van gevels bestaande gebouwen

Artikel delen

Sinds de brand in de Grenfell Tower in Groot Brittannië is er ook in Nederland meer aandacht voor brandveiligheid van gevels. “Bij Efectis worden we dan ook steeds vaker geconfronteerd met het verzoek om de brandveiligheid van een gevel te beoordelen.”

Door: René de Feijter, Efectis

Hierbij wordt in eerste instantie alleen gevraagd om te kijken naar het brandgedrag van de in de gevel gebruikte materialen, maar bij het beoordelen van een bestaande gevel zijn veel meer zaken van belang, zoals: de hoogte van het gebouw; de indeling in brandcompartimenten; de toegepaste materialen; de detaillering rondom gevelopeningen en randen.

De eisen die aan een gevel gesteld worden zijn afhankelijk van de indeling in brandcompartimenten van het gebouw. Voor bestaande bouw stelt het Bouwbesluit als eis klasse 4 of D.

Maar wanneer ook NEN 6068 (Bouwbesluit artikel 2.90) bij de beoordeling betrokken wordt, geldt een klasse B eis om brandoverslag via de gevel te voorkomen. NEN 6068 maakt geen onderscheid tussen bestaande en nieuwe gebouwen. NEN 6068 gaat daarbij niet alleen in op brandontwikkeling langs de buitenzijde van de gevel, maar stelt ook dat branduitbreiding via de spouw niet mogelijk moet zijn.

Bij het beoordelen van het brandverloop langs een gevel is het van belang om te kijken naar de samengestelde constructie. Een onbrandbaar isolatiemateriaal is geen garantie voor het voldoen aan de eisen en een brandbaar isolatiemateriaal is niet per definitie een reden om een gevel af te keuren. Ook een onbrandbare gevelafwerking is geen garantie om aan de eis te kunnen voldoen. Metalen zoals zink hebben een relatief lage smelttemperatuur, waardoor materialen achter de gevelafwerking al snel bij een brand betrokken kunnen raken.

De snelheid van brandontwikkeling wordt beïnvloed door de combinatie van de toegepaste materialen. Wanneer sprake is van een geventileerde spouw moet dus niet alleen naar het brandgedrag van de buitenzijde van de gevel gekeken worden, maar ook naar het brandgedrag van de materialen in de spouw.

Niet iedereen is in staat een oordeel te geven over de te verwachten brandontwikkeling langs en in een gevel. Om een dergelijke beoordeling goed uit te kunnen voeren is een degelijk kennis van materialen en hun reactie op brand noodzakelijk.

Hiervoor verwijs ik u naar de Efectis beoordelingsrichtlijn, hierte vinden is op de website van Efectis.

René de Feijter

Efectis
www.efectis.com