CE Markering voor brandwerende deuren

Artikel delen

Na vele besprekingen en periode van co-existentie werd per 1 november 2019 CE markering voor brandwerende deuren een feit. Hoewel CE markering nog niet mogelijk is voor alle type deuren, is de eerste stap toch een grote verandering in de markt van brandwerende deuren: nieuwe documenten en bewijs dat geaccepteerd wordt om de brandwerendheid van een product te onderbouwen.

Welke producten betreft het?

Sinds 1 november 2019 is CE Markering verplicht voor industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten met brandwerende eigenschappen. (Er is een koppeling gemaakt tussen EN 16034 en EN 14351-1 en/of En 13241.)

Welke stappen moet worden ondernomen om CE markering te verkrijgen?
Brandwerende deuren vallen binnen niveau 1 van het AVCP systeem. AVCP staat voor Assessment and Verification of Constancy of Performance. Dit houdt in dat een onafhankelijke partij, zoals Efectis, door de producent moet worden aangewezen voor de verificatie in het CE Markeringsproces.
Efectis is in dat geval verantwoordelijk voor:

  • Monstername uit de productie van het te beproeven product
  • Het uitvoeren van de brandwerendheidstest volgens EN 1634-1
  • Het uitvoeren van de initiële inspectie van de productiecontrole
  • Het uitgeven van het CE markeringscertificaat
  • Jaarlijkse audits in de productie

CE markering voor de overige deuren

Er zijn al meerdere verwachtingenuitgesproken over wanneer de publicatie van zowel de EN14351-2 en EN16361 zal plaatsvinden. Deze publicatie zal CE markering ook mogelijk maken voor binnendeuren en geautomatiseerde loopdeuren. Tot die tijd blijft het mogelijk om met een classificatie-document de producten te verhandelen.
In sommige gevallen is het niet duidelijk of de deur als binnen of buitendeur toegepast gaat worden. In die gevallen verzorgt Efectis zowel de certificatie voor CE markering als het classificatie document met een identiek toepassingsgebied.

Wat is de impact op de testprocedure?

Niets, de testprocedures blijven ongewijzigd. Ook in de toekomst zal de EN1634-1 gebruikt blijven worden om de brandwerende eigenschappen van een deur of luik te bepalen. De resultaten van dit onderzoek worden dan gebruikt voor de CE markering. In veel gevallen zal het ook mogelijk zijn eerdere testrapporten te gebruiken. Deze “Historische gegevens” kunnen door Efectis beoordeeld worden op toepasbaarheid voor CE markering.
CE Markering voor brandwerende deuren is vanaf nu geen onderwerp van discussie meer, maar een realiteit op de markt.