Brandwerendheid testen in oven

Artikel delen

Stel, een deurenfabrikant wil een grote order leveren aan een bouwbedrijf. Dan kan hij stuiten op een barrière: volgens de bouwaanvraag moet de deur namelijk dertig minuten brandwerend zijn. Misschien is dat inderdaad het geval, maar om de deur als zodanig te kunnen classificeren, moet je de brandwerendheid testen. Hoe gaat dat in zijn werk?

De test lijkt een simpele procedure. De te beproeven constructie wordt tegen of op de oven geplaatst. Dan wordt de oven verwarmd volgens een scenario dat gebaseerd is op een standaard brand. Efectis controleert of het proefstuk gedurende de periode van verhitting voldoet aan de criteria. Maar de werkelijkheid is wat ingewikkelder.

Verschillende constructies

Ten eerste vereist de Europese norm dat bijvoorbeeld niet alleen de deur wordt getest, maar ook de wand waarin deze geplaatst zal gaan worden. Op die manier benaderen we de praktijk zoveel mogelijk en bij een brand oefenen de deur en muur nu eenmaal invloed uit op elkaar. Een deur kan namelijk worden gebruikt in verschillende wandtypes. Je ziet bijvoorbeeld in kantoren veel gipswanden, maar ook zie je muren van cellenbeton of kalkzandsteen. En bij een brand gedragen die ondersteuningsconstructies zich echt anders.
Laten we bijvoorbeeld uitgaan van een deur in een stalen kozijn in een gipswand. Staal kan enorm vervormen en de hele gipsen wand vervormt dan mee. Anders ligt het wanneer je diezelfde deur met hetzelfde stalen kozijn plaatst in een wand van cellenbeton. Het kozijn kan bijvoorbeeld uit het cellenbeton breken, en dan ontstaan er openingen. En dat kan leiden tot het overschrijden van één van de faalcriteria.

Testnormen

Als wanden zo verschillend kunnen reageren, lijkt er dus voor ieder van die constructies een test nodig. Gelukkig bestaat hierover al veel kennis en daarom laten de normen, afhankelijk van de combinatie tussen deur, kozijn en wand, variaties toe. In de rapporten van Efectis wordt een duidelijk toepassingsgebied omschreven. Dit toepassingsgebied, of ook wel DIAP (DIrect field of APplication) geeft aan hoe het product toegepast mag worden.
Zo bestaan er ook voor wanden, daken, doorvoeringen, brandkleppen en vela andere bouwproducten testnormen met hun eigen toepassingsgebied. Alleen een juist toegepast product biedt het veiligheidsniveau dat in het rapport wordt aangegeven, mits het product ook conform de omschrijving van de fabrikant wordt ingebouwd.