Bouwfouten

Artikel delen

Lekkage na plaatsen dakkapel en zonnepanelen

Om op de zolder een mooie slaapkamer te kunnen maken voor één van de kinderen laten de eigenaren een dakkapel plaatsen. Tegelijkertijd doen zij mee met een door de wijkvereniging opgezette actie ‘verduurzaam uw woning’. De actie bestaat uit het aanbrengen van kruipruimte isolatie en het installeren van zonnepanelen. In overleg met de aannemer van de dakkapel en het installatiebedrijf van de zonnepanelen wordt overeengekomen dat het installeren van de zonnepanelen direct aansluitend op de plaatsing van de dakkapel zal plaatsvinden.

Een nieuwe dakkapel en nieuwe zonnepanelen. Helaas ontstaat lekkage op zolder achter de knieschotten. Oorzaak: beschadigde dakfolie.

Tekst: Jos van Leeuwen
Bureau voor Bouwpathologie BB

Na enige tijd zien de eigenaren vochtplekken onder de dakkapel ontstaan. De aannemer die de dakkapel geplaatst heeft wijst elke aansprakelijkheid van de hand en wijst de eigenaren door naar het installatiebedrijf. Op hun beurt wijzen zij ook elke aansprakelijkheid af en verwijzen, tot het tegendeel bewezen is, naar de aannemer van de dakkapel.
De eigenaren zijn ten einde raad en wenden zich tot hun rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekering neemt de zaak op en geeft het Bureau voor Bouwpathologie BB opdracht om te onderzoeken wat de oorzaak is van het vochtprobleem en hieromtrent te rapporteren. In het rapport moet ook het herstel aangegeven worden. Na onderzoek blijkt de zwaar beschadigde waterkerende dakfolie onder de dakkapel de oorzaak van de lekkage te zijn.

De dakplaten tonen achter de knieschotten ter plaatse van de plaatnaden, sporen van aanzienlijke lekkage.

Ontwerp

Het betreft een tussenwoning uit de jaren ‘80 van de 20e eeuw met een zadeldak. De zolder wordt zo opgedeeld dat er een slaapkamer en een overloop met ruimte voor de wasmachine en droger en de benodigde technische installatie ten behoeve van de zonnepanelen ontstaat. De dakkapel betreft een prefab dakkapel die in enkele uren op het dak is geplaatst. De aftimmering van de dakkapel en het maken van de nieuwe zolder indeling is door dezelfde aannemer uitgevoerd.

Problematiek

Volgens afspraak zijn, nadat de aannemer het werk had opgeleverd, de zonnepanelen geplaatst. Hierna zijn de eigenaren begonnen met behangen, schilderen en inrichten van de zolder. Wanneer de eigenaar wat spullen in de bergruimte achter de knieschoten wil plaatsen ontdekt hij lichtbruine vlekken op de binnenzijde van het dak. De leksporen tonen zich vooral ter plaatse van de naden tussen de dakplaten (zie foto’s). Wanneer de eigenaren de aannemer hierover informeren, geeft deze aan dat ‘zijn werk goed is uitgevoerd. Het zal wel weer door die zonnepanelen komen’.
De eigenaren nemen contact op met het installatiebedrijf. Daar krijgen zij nagenoeg eenzelfde reactie: ‘ons werk is goed uitgevoerd, het zal wel aan de dakkapel liggen’. De eigenaren beseffen dat ze er met de beide bedrijven niet uit gaan komen. Ten einde raad wenden zij zich dan tot hun rechtsbijstandverzekering met de vraag: wat nu te doen? Om een onafhankelijk onderzoek en advies omtrent de vochtproblematiek te krijgen, is het Bureau voor Bouwpathologie door de verzekeraar gevraagd. De bouwpatholoog is de zaak ter plaatse en aan de hand van interviews, waarnemingen, metingen en tests gaan onderzoeken.

De dakplaten tonen achter de knieschotten ter plaatse van de plaatnaden, sporen van aanzienlijke lekkage.

Onderzoek

Door het Bureau voor Bouwpathologie zijn de aannemer en de installateur uitgenodigd om bij het onderzoek aanwezig te zijn. Tevens is de installateur op de hoogte gesteld dat het zomaar kan zijn dat ten behoeve van het onderzoek de zonnepanelen tijdelijk verwijderd moeten worden. De aannemer heeft aangegeven niet bij het onderzoek aanwezig te zijn, de installateur heeft aangegeven het onderzoek wel bij te wonen. Wanneer echter de oorzaak niet bij de installateur ligt, zal hij de gemaakte kosten verhalen bij de eigenaren.
De bouwpatholoog begint het onderzoek bij de dakvlakken naast de dakkapel. Hier stelt hij vast dat alles droog is. Vervolgens maakt de bouwpatholoog de knieschotten open om de te zien hoe de dakplaten er uit zien. De platen tonen ter plaatse van de plaatnaden, sporen van aanzienlijke lekkage. Er moet buiten dus een oorzaak te vinden zijn waardoor er zoveel water over de dakplaten, dus onder de dakbedekking, kan afstromen. De bouwpatholoog geeft aan dat hij het onderzoek buiten op het dak onder de dakkapel wil voortzetten. Hierop gaat de installateur over tot het demonteren van de zonnepanelen.
Wanneer er enkele panelen verwijderd zijn gaat de bouwpatholoog verder met het onderzoek. Omdat de draagconstructie van de zonnepanelen is blijven liggen is het niet eenvoudig om de dakpannen te verwijderen, maar na wat moeite lukt het dan toch. Hier wordt zichtbaar dat de waterkerende dakfolie ernstig beschadigd is. De bouwpatholoog besluit om de dakpannen kunstmatig ‘te beregenen’. Dit om aan te tonen dat er bij regen met winddruk altijd water onder de dakpannen gestuwd wordt. Dit lekwater moet dan over de dakfolie naar de dakgoten afstromen. Tijdens het kunstmatig beregenen loopt er inderdaad water onder de dakpannen en over de dakfolie naar beneden. Maar ter plaatse van de ernstige beschadigingen loopt het water onder de dakfolie en op de dakplaten. Hier loopt het water dan via de plaatnaden de woning binnen. Hiermee is dan de oorzaak van de lekkage vastgesteld.

Aansprakelijkheid

De installateur bevestigt de bevindingen van de bouwpatholoog, waardoor de eigenaren verheugd reageren. Zij verwachten nu dat de installateur de schade gaat herstellen. Maar deze geeft aan dat zij dat niet gaan doen, omdat niet bekend is wie de dakfolie beschadigd heeft.
De bouwpatholoog geeft aan dat de installateur heeft beaamd dat de beschadigde dakfolie de oorzaak is van de lekkage. Het is dus zeer aannemelijk dat de installateur zijn werk niet had aangevangen wanneer hij de folie in deze ernstig beschadigde staat had aangetroffen. Hij had de eigenaren daar dan van op de hoogte moeten stellen om aansprakelijkheid te voorkomen.
De bouwpatholoog geeft aan dat er twee feiten zijn die de installateur aansprakelijk stellen. Hij heeft de beschadigingen veroorzaakt of hij heeft de beschadigingen gezien en heeft nagelaten hier melding van te maken bij de eigenaren. Dit terwijl hij tijdens en na het onderzoek heeft laten blijken voldoende kennis te bezitten om in te zien wat de gevolgen van de beschadigde folie zijn.

Herstel

Om van de lekkageproblemen verlost te zijn zal de beschadigde dakfolie vervangen moeten worden. Om dit mogelijk te maken zullen de zonnepanelen, de dakpannen en de panlatten verwijderd moeten worden. Na het aanbrengen van de nieuwe dakfolie kan alles weer teruggeplaatst worden.

BouwTotaal