100% gerecyclede kunststof en houten kozijnen

Artikel delen

Samenwerken om circulaire doelen te bereiken. Dat is het idee achter de krachtenbundeling van GP Groot en Schipper Kozijnen. De bedrijven gaan samen circulaire producten ontwikkelen die hun klanten helpen bij duurzaamheidsvraagstukken. Want door gebruik te maken van secundaire grondstoffen voor nieuwe producten wordt zowel de eigen als landelijke circulaire economie gestimuleerd en CO2 bespaard.

Bij renovatie- en sloopwerken belanden nog te veel waardevolle grondstoffen in de afvalbak. Om deze verspilling te voorkomen onderzochten GP Groot en Schipper Kozijnen de mogelijkheden om met de uit renovatie en sloop verkregen materialen circulaire ketens op te zetten. Het uitgangspunt is hierbij om vanuit verantwoorde inzameling, sortering, ver- en bewerking te komen tot grondstoffen waarmee nieuwe kozijnen kunnen worden geproduceerd.

Ronald Balvers, directeur van GP Groot recycling: “GP Groot heeft de ambitie om reststromen niet zomaar af te voeren, maar in plaats daarvan zo hoogwaardig mogelijk toe te passen. Ideaal gezien als grondstof voor nieuwe producten. Dit is circulair en voorkomt het gebruik van nieuwe primaire grondstoffen.”

Bij renovatiewerkzaamheden door Schipper Kozijnen en bij de sloop- en inzamelingsactiviteiten van GP Groot komen gebruikte houten en kunststof kozijnen vrij. Deze kozijnen worden afzonderlijk ingezameld, waarna GP Groot ze – eventueel in samenwerking met partners – verwerkt, reinigt en opwerkt tot nieuwe grondstoffen. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt dit uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return).
Schipper Kozijnen verwerkt de herwonnen materialen uiteindelijk in nieuw te produceren kozijnen.

Jappe Dekker, hoofd verkoop zakelijke markt van Schipper Kozijnen: ‘’We hebben een nieuw productieprocedé om uit 100% gerecycled PVC nieuwe kunststof kozijnen te maken. Van het herwonnen, zogeheten secundair hout maken we nieuwe stelkozijnen.” Door de samenwerking kunnen GP Groot en Schipper Kozijnen bij circulaire aanbestedingen en renovatiewerken de circulaire kozijnen terug leveren binnen hetzelfde project van waaruit het materiaal wordt verkregen.

www.gpgroot.nl/recycling
www.schipperkozijnen.nl