Bouwend Nederland blij met breed pakket voor bouw en infra. Zorgen over uitvoering.

Artikel delen

Bouwend Nederland is tevreden met de brede steunmaatregelen op het gebied van bouw en infra die het kabinet vandaag heeft aangekondigd. Het kabinet neemt hiermee de enorme opgave in Nederland op het gebied van woningbouw, duurzaamheid en mobiliteit serieus. Over de uitvoerbaarheid van het pakket maakt Bouwend Nederland zich wel zorgen. Een verdere verlaging van de verhuurdersheffing is nodig om meer huizen te bouwen. Startersleningen moeten verruimd worden om woningen bereikbaarder te maken voor toetreders. Gemeentes zouden meer geld moeten krijgen om geoormerkt het achterstallige onderhoud in de lokale infrastructuur aan te pakken. Zonder oplossing van het onderliggende stikstofprobleem blijft daarnaast het risico bestaan dat de aangekondigde besluiten niet kunnen worden uitgevoerd.

Investeringen woningbouw

De (woning)bouw kan brede steun tegemoet zien door het naar voren halen en versnellen van werk, de honorering van extra projecten van bouwende woningbouwcorporaties, afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters en de voorbereiding van een garantiefonds voor de woningbouw.

“Ik ben tevreden met de aangekondigde maatregelen om de woningbouw vlot te trekken. Ze sluiten aan bij de oplossingen waar Bouwend Nederland om vroeg. Er ligt een mooi breed pakket om snel aan de slag te gaan om het schreeuwende tekort aan woningen in dit land in te lopen. Maar een verdere verlaging van de verhuurdersheffing is nodig om woningbouwcorporaties in staat te stellen op volle kracht bij te dragen aan de bouw van huizen voor al die mensen die nu op wachtlijsten staan. Om dezelfde reden ben ik ook voor het uitbreiden van startersleningen. Een eigen huis is dan sneller bereikbaar.”, aldus Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “De maatregelen helpen om de werkgelegenheid in onze sector te behouden. Dat maakt de coronacrisis minder diep. We kunnen onze vakkrachten niet missen. Zij bouwen immers onze huizen, verduurzamen onze gebouwen en houden ons land bereikbaar.”

Infrastructuur

De maatregelen op het gebied van infrastructuur bieden perspectief. Het versnellen en naar voren halen van werk is een uitgelezen maatregel om de economie aan te jagen en de infrasector in de benen te houden. Onderzoek wijst uit dat elke euro die wordt gestoken in de bouw en infrastructuur leidt tot wel 2,9 euro aan aanvullende investeringen in de economie. Ook het extra geld dat nu beschikbaar komt voor gemeentes is een goede zaak en biedt een basis om het achterstallige onderhoud van de lokale infrastructuur in te lopen.

Maxime Verhagen: “Bouwend Nederland heeft met landelijke publieke opdrachtgevers goed samengewerkt aan het versnellen en naar voren halen van allerlei infrawerken. Dat is een resultaat dat op lokaal niveau herhaald kan worden. Met de 777 miljoen aan extra geld voor gemeentes is er een begin om het achterstallige onderhoud van infrastructuur lokaal aan te pakken. Maar gemeentes zouden meer geoormerkt geld moeten krijgen om hun infrastructuur weer in topconditie te brengen. Dat is hard nodig.”

Stikstof

De investeringen die het kabinet heeft aangekondigd in het emissie arm maken van de bouw- en infrasector stellen de bouw in staat de weg naar een uitstoot loze bouw in te slaan. Maar de zorgen over stikstof zijn daarmee niet verdwenen.
Verhagen: “Met dit pakket kan de bouw zijn bijdrage leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot. Wij zijn echter met 0,6% een zeer kleine veroorzaker van het probleem. Het kabinet moet daarom dringend robuuste maatregelen nemen die het stikstofprobleem voor eens en altijd de wereld uit helpen. Anders kunnen alle mooie plannen van vandaag niet uitgevoerd worden. Projecten kunnen dan vanwege stikstofproblemen niet vergund worden. Kabinet, herstel de natuur en pak het stikstofprobleem aan daar waar het veroorzaakt wordt. Dan ontstaat ruimte voor een drempelwaarde voor de bouw en kunnen wij op volle kracht werken aan oplossingen voor dit land. Dat is ook nog eens de snelste weg de crisis uit!”