Maxime Verhagen gaat nog twee jaar door

Artikel delen

Het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland heeft unaniem besloten het voorzitterschap van Maxime Verhagen met twee jaar extra te verlengen. Na de twee eerste reguliere termijnen van vier jaar volgt nu een derde. Dit betekent dat Verhagen twee jaar langer als voorzitter aanblijft en dat zijn termijn op 1 juli 2023 afloopt.

De uitdagingen die de sector heeft als gevolg van onder andere corona en de nog steeds niet opgeloste stikstofproblematiek waren voor het Dagelijks Bestuur reden Verhagen voor een extra twee jaar voor te dragen als voorzitter. Ook de grote waardering voor de inzet van Verhagen tijdens de afgelopen jaren van zijn voorzitterschap speelde een grote rol. De argumentatie van het Dagelijks Bestuur dat roerige tijden voor de bouw- en infrasector vragen om continuïteit en rust in de top van de vereniging werd dan ook breed door het ledenparlement van Bouwend Nederland, het Algemeen Bestuur, gesteund.
“Het vooruitzicht nog eens twee jaar langer de voorman van de bouw- en infrasector te mogen zijn maakt me trots en dankbaar tegelijk”, aldus Maxime Verhagen. “De bouw- en infra is een belangrijke steunpilaar van de Nederlandse economie. Om onze mooie sector deze voortrekkersrol te kunnen laten vervullen is er nog veel werk aan de winkel. Ik verbind me daarom graag opnieuw aan Bouwend Nederland. Met plezier zet ik me 100 procent in om de belangen van onze achterban te behartigen. Onze leden moeten immers aan de slag blijven en Nederland kunnen helpen bij de uitdagingen die er liggen op het gebied van wonen, verduurzaming en mobiliteit.”