Samen met WWF CO2 Neutraal worden

Artikel delen

De VELUX Groep verbindt zich ertoe haar toekomstige CO2-uitstoot drastisch te verminderen en gaat daarom in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WWF) haar historische CO2-voetafdruk vastleggen. Door het beschermen en herstellen van bossen wordt in totaal 5,6 miljoen ton aan CO2, die sinds de oprichting in 1941 wereldwijd is uitgestoten, vastgelegd.

De VELUX Groep kondigt vandaag aan dat zij bij haar 100-jarig bestaan in 2041, ‘Levenslang CO2 Neutraal’ wil zijn. Hiermee legt ’s werelds grootste dakramenfabrikant, via bosbeschermingsprojecten van WWF, haar gehele historische CO2-voetafdrukI), 5,6 miljoen ton aan CO2 (scope 1 en 2II)), uitgestoten sinds de oprichting in 1941, vast. Met het oog op de toekomst, verbindt de VELUX Groep zich ook aan het drastisch verminderen van de CO2-uitstoot van haar organisatie en waardeketen (scope 1, 2 en 3III)). Dit is in lijn met het meest ambitieuze traject van het Klimaatakkoord van Parijs, om de opwarming van de aarde te beperken met maximaal 1,5°C.

Levenslang CO2 Neutraal

Levenslang CO2 Neutraal is een baanbrekende nieuwe verbintenis geïnitieerd door de VELUX Groep en ontwikkeld in samenwerking met WWF Internationaal om verantwoordelijkheid te nemen voor zowel de CO2-uitstoot van het bedrijf in het verleden als in de toekomst. Deze innovatieve verbintenis legt de gehele historische CO2-voetafdruk van de VELUX Groep vast en behoudt tegelijkertijd wereldwijd natuurlijke bossen en wildlife, voor zowel de huidige als toekomstige generaties.

Michel Sombroek, algemeen directeur van VELUX Nederland: “De planeet wordt geconfronteerd met een ernstige klimaat- en natuurcrisis en dit vereist buitengewone maatregelen. Volgens onze bedrijfswaarden streven we ernaar om al het haalbare te doen om hieraan bij te dragen, daarom hebben we Levenslang CO2 Neutraal ontwikkeld. Het is een nieuwe innovatieve verbintenis waarbij we een samenwerking van 20 jaar aangaan met WWF om het equivalent van onze historische CO2-uitstoot vast te leggen. Daarnaast gaan we onze toekomstige CO2-uitstoot drastisch verminderen en vragen we onze leveranciers hetzelfde te doen. Hopelijk inspireren we andere bedrijven hiermee om ook ‘Levenslang CO2 Neutraal’ te worden en zo gezamenlijk een duurzame toekomst voor iedereen te creëren. ”

Wereldwijd bossen beschermen en herstellen

De VELUX Groep investeert hiervoor in bos- en biodiversiteitsprojecten van WWF, die de komende 21 jaar speciaal voor VELUX worden ontwikkeld. Dit helpt het verlies van leefgebieden, ontbossing en bodemdegradatie, wat de biodiversiteit van bosecosystemen wereldwijd bedreigt, te stoppen. Tegelijkertijd wordt samengewerkt met lokale gemeenschappen aan wie deze projecten ten goede komen. De eerste twee bosbeschermingsprojecten zullen plaatsvinden in Oeganda en Myanmar.

In Oeganda ligt de nadruk op het herstel van aangetaste bossen, de aanleg van nieuwe bossen en de bescherming van de resterende natuurlijke bossen door middel van een breed scala aan maatregelen. Het project zal ook bomen laten groeien in bospercelen, in andere boslandbouwsystemen en in plantages buiten beschermde gebieden. Om zo te voldoen aan de vraag naar verschillende bosproducten en om de druk op natuurlijke bossen te verminderen. Het project in Myanmar draagt bij aan het behoud van de unieke biodiversiteit en het boslandschap in Tanintharyi en komt tot stand in nauwe samenwerking met en ten voordele van de lokale gemeenschap. Deze regio staat bekend om de bijzondere vogelsoorten, maar er komen ook luipaarden, tijgers en Aziatische olifanten voor.

“Om de huidige natuur- en klimaatcrisis te stoppen zijn ambitie en snelle actie nodig van zowel overheden, consumenten als bedrijven. De VELUX Groep legt de lat hoog door het initiëren van Levenslang CO2 Neutraal. WWF hoopt dat andere bedrijven geïnspireerd raken en ook ambitieuze stappen zetten om klimaatverandering tegen te gaan. Samen kunnen we een duurzame toekomst bouwen,” aldus Kirsten Schuijt, directeur van WWF-NL.

De samenwerking met WWF maakt deel uit van de Duurzaamheidsstrategie 2030 van de VELUX Groep. Een ander belangrijk onderdeel hiervan is een op wetenschap gestoelde emissiereductiedoelstelling via het Science Based Targets InitiativeIV). Om de transformatie van haar organisatie te realiseren versnelt de VELUX Groep investeringen in energie-efficiëntie op haar productielocaties. Verder schakelt het bedrijf over op hernieuwbare energie, wordt er alleen nog 100% hernieuwbare elektriciteit ingekocht en wordt de manier van specificeren en materiaalinkoop aanzienlijk aangepast.

Kijk voor meer informatie over Levenslang CO2 Neutraal en de bosbeschermingsprojecten die de kern vormen van de samenwerking met WWF op: velux.nl/levenslangco2neutraal