Bestaande bouw verduurzamen met energetische renovatie

Artikel delen

Duurzaamheid is een zeer belangrijk begrip in onze maatschappij. Ook in de bestaande bouw worden steeds meer energiebesparende maatregelen toegepast om de levensduur van gebouwen en constructies te verlengen. Deze ontwikkeling betekent niet dat bewoners concessies moeten doen in comfort. Integendeel: het kan juist voordelen opleveren, doordat er op thermisch en akoestisch gebied veel verbeterd kan worden.

Energetisch renoveren draagt bij aan een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt mogelijk gemaakt door het opwekken van energie met zonnepanelen en het isoleren van o.a. gevels, daken, vloeren en warmtepompen. De overheid heeft zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen van Parijs 2050 en is haar eerste stappen aan het zetten. Eind 2020 moeten de broeikasgassen in Nederland met 25% verlaagd zijn ten opzichte van de uitstoot in 1990 en dient de bebouwing in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Voor nieuwbouwwoningen is dit vanzelfsprekend, maar ook voor de bestaande bouw moet de gemeente ernaar streven het energieverbruik terug te dringen.

Energetisch isoleren

Triflex biedt diverse oplossingen op het gebied van duurzaam renoveren. De uitkragende en doorgestorte betonnen vloeren kunnen aan de bovenzijde met Triflex geïsoleerd worden. Dit zorgt ervoor dat er geen temperatuurlek ontstaat ten opzichte van de andere aanvullende geïsoleerde onderdelen. Bovendien kunnen gebruiksdaken, zoals een parkeerdak of daktuin, vervangen voor een nieuw hoogwaardig en mechanisch belastbaar systeem. Met Triflex’ duurzame concept waarbij isoleren mogelijk wordt gemaakt, kan er tevens ruimschoots worden voldaan aan de gestelde energie-eisen, afhankelijk van de toegepaste isolatie en haar dikte. Triflex’ rayonmanagers adviseren architecten en opdrachtgevers door mee te denken in het ontwerpproces van energetische maatregelen, waarmee zij vloeren kunnen isoleren en/of koudebruggen kunnen onderbreken.

Meer weten over energetisch renoveren of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)38 460 20 50 of via info@triflex.nl. We helpen u graag verder.