Industrialisatie: Lagere bouwkosten afwegen tegen hogere risico’s

Artikel delen

Door industrialisatie kan het bouwproces sneller verlopen tegen lagere bouwkosten en met minder personeel. Daar staan echter ook nadelen tegenover die vooral de benodigde flexibiliteit van bouwbedrijven inperken. Zo nemen de risico’s toe door hogere vaste kosten waardoor bouwbedrijven minder snel kunnen afschalen. In de volatiele bouwmarkt is het essentieel om hier weloverwogen mee om te gaan.

Voordelen van industrialisatie

Voordelen van industrialiseren zijn dat de bouwkosten kunnen afnemen met circa 10 à 15%. Bij meer schaalvoordelen kan dit verder oplopen. Ook kan er met minder personeel gewerkt worden. Door te werken in een geconditioneerde fabriek verbetert de kwaliteit. Daarnaast vermindert de milieu impact door modulaire bouwmaterialen die makkelijker herbruikbaar zijn.

Maar ook nadelen

Voor bouwbedrijven is vooral het verlies aan flexibiliteit een nadeel bij industrialisatie. Industrialisatie betekent hogere vaste kosten en dat brengt extra risico’s met zich mee als de bouwproductie stilvalt. Dat gebeurde tijdens de financiële crisis en dat risico dreigt momenteel ook door de coronacrisis. In een krimpende (woningbouw)markt kunnen prijzen ook nog volatieler zijn, doordat geïndustrialiseerde bouwers hun prijzen nog harder laten zakken. Ze kunnen gedwongen worden dit te doen tot de variabele kosten (ver onder de kostprijs). De variabele kosten zijn bij geïndustrialiseerde bouw juist een relatief kleiner aandeel van de totale kosten waardoor de prijzen dus harder kunnen dalen. Door standaardisatie is er ook minder maatwerk mogelijk. Dat hoeft overigens absoluut niet te beteken dat er nog alleen “eenheidsworst” kan worden gebouwd.

Industrialisatie in de bouw kent dus voordelen maar ook nadelen. Zo is tijdens de huidige uitdagende coronatijd minder flexibiliteit en hogere vaste kosten bij industrieel bouwen zeker een uitdaging. Op lange termijn zijn de voordelen van industrialisatie echter groter. Als de bouwproductie weer aantrekt zullen de koplopers hun concurrentievoordeel kunnen benutten door een milieuvriendelijker, goedkoper en efficiënter bouwproces met een kwalitatief beter eindproduct.