Nationale Ideeënoproep voor betaalbaar, duurzaam huis van de toekomst

Artikel delen

Als reactie op de almaar stijgende huizenprijzen schrijft The Idealists een Nationale Ideeënoproep uit. Daarbij worden alle Nederlanders opgeroepen een idee in te dienen dat de bouw van woningen weer betaalbaar en tegelijkertijd duurzamer maakt. De beste ideeën worden verwerkt in het huis van de toekomst dat The Idealists en hun partners begin 2021 openen in de Brainport regio Eindhoven.

Dat huis wordt met een prijs onder 180.000 euro weer betaalbaar, bestaat uit duurzame materialen en wekt meer energie op dan het verbruikt. De woning zal een reëel alternatief zijn voor de huidige woningbouw en heeft een levensduur van bijna honderd jaar.

Onbetaalbaar

De gemiddelde koopprijs van een woning steeg in oktober naar een record van ruim 350.000 euro. Daardoor dreigt huisvesting in Nederland onbetaalbaar te worden. Tegelijkertijd staat de mens met klimaatverandering voor een van de grootste uitdagingen uit zijn geschiedenis. De bouwsector is daarbij verantwoordelijk voor 20 procent van de CO2-uitstoot. Volgens The Idealists kan dit nationale probleem alleen opgelost worden met innovatie. Tijdens de Nationale Ideeënoproep kan iedereen zijn idee voor een oplossing indienen via ideeënplatform imaengine via https://www.the-idealists.com/national-idea-call.

Steun van gehele bedrijfstak

Omdat ook de bouwsector inziet dat wonen weer betaalbaar moet worden, wordt de actie ondersteund door diverse bedrijven uit de hele sector, zoals Mitsubishi Electric warmtepompen & airconditioners, Xenz, Ring, Magoxx, Bribus, Quooker, Sempergreen, Berkvens, Yale Smart Residential en Jaga.

Van idee tot werkelijkheid

Ideeënplatform imaengine is de afgelopen jaren door The Idealists ontwikkeld met steun van de Europese Unie, de Metropoolregio Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant. Via het platform kan een idee zo snel en voordelig mogelijk worden omgezet in een bedrijf. Imaengine wordt nu ingezet voor het oplossen van het nationale woonprobleem. Dat werkt heel eenvoudig. Eerst dienen mensen hun idee in. Daarna zoekt The Idealists kosteloos uit of het een goed en nieuw idee is en bouwt waar nodig prototypes. Als het idee goed en nieuw is, dan zoekt The Idealists het juiste team erbij. Vervolgens haalt The Idealists de financiering op voor het idee. Als laatste stap mondt het idee uit in een echt bedrijf, waarin de bedenker een aandeel heeft. Te denken valt aan manieren om huizen voordeliger te verwarmen en te koelen, maar ook aan betaalbare CO2 negatieve vloeren, waarmee CO2 opgeslagen kan worden in woningen.

Het échte huis van de toekomst

De beste ideeën uit de Nationale Ideeënoproep zullen verwerkt worden in het échte huis van de toekomst, dat begin 2021 in de Brainport regio wordt opengesteld voor publiek.
Dit échte huis van de toekomst rust op drie pijlers:

  • 1. Het huis is écht betaalbaar. Inclusief grond en btw zal deze woning van 80 vierkante meter minder kosten dan de maximale hypotheek van 178.000 euro, die twee personen met een minimumloon kunnen afsluiten.
  • 2. Het huis is écht duurzaam. Zo zal de woning, die uit duurzame materialen bestaat, plus-op-de meter en volledig circulair zijn.
  • 3. Het moet een écht alternatief zijn. De woning zal aan alle eisen, zoals BENG en het bouwbesluit, voldoen en een levensduur hebben van bijna honderd jaar.

Ideeën benutten

Volgens het samenwerkingsverband van ervaren ondernemers weet slechts 3 procent van de mensen in de wereld zijn ideeën daadwerkelijk te realiseren. Daarom wil The Idealists de ideeën van die andere 97 procent benutten door ze te beoordelen, te valideren en om te zetten in een project of bedrijf, dat ze vervolgens steunen. Ze richten zich daarbij op ideeën die passen bij de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Met de Nationale Ideeënoproep hoopt The Idealists dat innovatie ervoor zorgt dat iedereen weer een huis kan kopen en daarmee waarde op kan bouwen.