Project in beeld

Actueel
Artikel delen

Luchtdichting bij detaillering bouw steeds grotere opgave

Er wordt steeds meer geprefabriceerd als gevolg van steeds kortere doorlooptijden, beperkte ruimte bij binnenstedelijke (hoogbouw)projecten en een tekort aan ‘handjes’. Maar hoe maken we de talrijke aansluitingen lucht- en waterdicht en brandveilig?

OurDomain Amsterdam. Woongebouwen samengesteld uit prefab gevel elementen met EPDM luchtdichting.

Uit voorspellingen van het CBS blijkt dat het merendeel van de Nederlandse bevolking straks in de vijf grote steden zal wonen, waarbij we nu al achterlopen op de woningbouw doelstellingen. Dat betekent dat er de komende jaren nog meer gebouwd moet worden op locaties waar de ruimte vaak beperkt is. “Met andere woorden, we moeten dus fabrieksmatig en modulair bouwen en de hoogte in”, begint Arjan Verheuvel van Carlisle®. Dit bedrijf is expert op het gebied van lucht- en waterafdichting en biedt technische oplossingen én advies voor het conceptmatig bouwen.

Er wordt steeds meer ingezet op verschillende vormen van prefabricage. Een noodzaak om nu en in de toekomst aan de grote renovatie- en nieuwbouw-opgave invulling te kunnen geven, gesterkt door de wet- en regelgeving. “BENG laat het eigenlijk niet meer toe om op een traditionele wijze te bouwen. De risico’s zijn vele malen groter.”

Pand met balkon

Grotiusplaats, Den Haag. Ontwerp; MVRDV.

Kennis en expertise

Prefab, modulair en steigerloos bouwen is dus eigenlijk al de nieuwe norm. Getuige ook de vele projecten in ons land die conceptmatig zijn voorbereid onder geconditioneerde omstandigheden. Maar ook om onder de toekomstige Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) gegarandeerde kwaliteit te kunnen leveren en een antwoord te bieden aan een toenemend tekort aan vakmensen op de bouwplaats. De bouwplaats wordt daardoor steeds meer een assemblageplaats, in plaats van een plek waar in weer en wind talrijke bouwmaterialen en bouwproducten moeten worden samengevoegd.

Collega Emiel Vis ziet door de opkomende nieuwe bouwwijze duidelijk een verschuivende vraag vanuit de markt: “Door deze toenemende prefabricage gaan we meer van de oude ‘spouwconstructies’ naar massieve constructiemethoden. Dat werpt vragen op, omdat de benodigde kennis niet altijd aanwezig is bij de aannemer. Je bemerkt dan ook dat hoofdaannemers steeds vaker een prefab leverancier inschakelen, die kant-en-klare gevelelementen levert. Wij worden daarom steeds vaker in contact gebracht met de prefab leverancier, om de luchtdichtheid te regelen. Daarnaast hebben wij veel oplossingen ook voor de woningbouw aannemer, zodat hij in zijn timmerfabriek al de nodige maatregelen kan treffen.”

slang in gevel

Aantoonbare kwaliteit

Emiel Vis geeft aan dat het van groot belang is dat Carlisle® al vroeg aan tafel kan zitten: “Wij zijn vooral bekend van onze dakoplossingen, maar we bieden ook talrijke water- en luchtdichte oplossingen voor gevels aan. Denk aan prefab HERTALAN® EPDM manchetten voor bijvoorbeeld stelkozijnen. Maar we leveren ook EPDM stroken, rubberen profielen, HARDCAST® butyltape of de combinatie hiervan: zelfklevende HERTALAN® EASY STICK GS stroken.”

Door alle ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsborging, willen aannemers steeds vaker ook aantoonbare kwaliteit. Bij grote projecten is het al gangbaar dat er eerst mock-ups worden gemaakt van bijvoorbeeld gevelelementen. Deze mock-ups worden getest op water- en luchtdichtheid en soms ook brandveiligheid.

Kwetsbare aansluitingen

De architect kiest meer voor een hybride vorm van hoogbouw, met een mix van wonen, werken, ontspanning, cultuur en horeca. Ook Covid-19 draagt bij aan een veranderende inzicht van ons binnenstedelijk ontwerp. We werken meer thuis en willen dan ook werkcomfort en ontspanning hebben. De (hoog)bouw wordt daardoor steeds complexer, met bijvoorbeeld veel verspringingen en inkepingen. Arjan Verheuvel somt recente (grotere) projecten op: Wonderwoods in Utrecht, Valley in Amsterdam, Bunkertoren in Eindhoven: spraakmakende torens met vaak groene en/of driedimensionale balkons. “Het is een hele uitdaging om deze complexe gevels water- en luchtdicht te krijgen. Dit soort aansluitingen krijg je op de bouwplaats bijna niet goed dicht en het kost daarna zeer veel tijd. Met onze EPDM hoekstukken op maat heb je wel snel een water- en luchtdichte aansluiting. Het geeft ook direct het belang aan van een goede voorbereiding.”

Een andere uitdaging is modulaire bouw, waarbij bijvoorbeeld een grondgebonden prefab woning in slechts enkele delen (modules) wordt aangevoerd. Juist dan zijn de aansluitingen uiteraard heel belangrijk, om een goede luchtdichtheid te krijgen.

Toegevoegde waarde

Binnen de huidige en komende generatie verschuift de vakkennis meer naar de engineeringskant. Waar vroeger de vakman op de bouwplaats bepalend was, ligt het zwaartepunt nu meer in de voorbereiding. Deels komt dat door een stuk vergrijzing, maar digitalisering en drang naar industrialisering maken vroegtijdige keuzes noodzakelijk. “We merken dat we steeds meer een spil vormen tussen aannemer, timmerindustrie en betonindustrie. Bij prefabricage verschuift de kritische zone naar de aansluitingen tussen geveldelen en de kozijnaansluitingen. Wij hebben als kennispartner niet alleen verstand van praktijkoplossingen, maar ook de van toepassing zijnde bouw- en regelgeving. Het loont dus echt om vroeg met ons aan tafel te zitten.”

logoCarlisle Construction Materials B.V.
www.ccm-europe.com

BouwTotaal