Onafhankelijke branchestandaard voor het meten van circulariteit

Artikel delen

Raab Karcher, VELUX en NIBE testten samen een door Platform CB’23 onafhankelijk ontwikkelde branchestandaard voor het meten van circulariteit. De conclusie na de praktijktest met een VELUX dakraam van reclaimed hout is dat de Leidraad Meten van circulariteit een transparant en praktisch toepasbaar instrument is om vast te stellen hoe circulair iets is. Het is verweven in de Greenworks-score. Het biedt fabrikanten de mogelijkheid hun claims met betrekking tot de circulariteit van hun product neutraal te onderbouwen. Opdrachtgevers, bouwers en architecten kunnen aan de hand van deze onafhankelijke en breed gedragen meetmethode zien hoe circulair een product is.

Met het toenemende aantal circulaire bouwmaterialen en gebouwen is circulariteit met recht een belangrijk onderwerp te noemen. Een goede ontwikkeling, gezien de uitdagingen waar de branche voor staat. Maar hoe toets je of een gebouw of product daadwerkelijk circulair is en hóe circulair het dan is? Platform CB’23 ontwikkelde speciaal hiervoor een onafhankelijke branchestandaard voor het meten van circulariteit. Na een praktijktest door Raab Karcher, VELUX Nederland en NIBE met een VELUX dakraam van reclaimed hout, is de conclusie dat de Leidraad Meten van circulariteit, een transparant en praktisch toepasbaar instrument is om vast te stellen hoe circulair iets is. Deze meetmethode is vanaf nu verweven in de Greenworks-score.

circulair bouwen

Er bestaan op dit moment meer dan 100 definities over circulariteit. Om meer grip te krijgen op deze omschrijving en een onafhankelijke en breed gedragen meetmethode te ontwikkelen, organiseerde Platform CB’23, met financiële steun van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf, open overlegtafels waaraan ruim 125 partijen deelnamen. Dit resulteerde in de ‘Leidraad Meten van circulariteit. Werkafspraken voor een circulaire bouw’, een aanzet voor een uniforme, effectieve meetmethode om de mate van circulariteit van een materiaal, product, bouwwerk of gebied inzichtelijk te maken.

Deze meetmethode is vanaf nu verweven in de Greenworks-score en biedt fabrikanten de mogelijkheid de circulariteit van hun product neutraal te onderbouwen. Opdrachtgevers, bouwers en architecten kunnen aan de hand van deze onafhankelijke en breed gedragen meetmethode eenvoudig zien hoe circulair een product is.

De Greenworks-score van het duurzame VELUX dakraam van reclaimed hout werd vergeleken met een standaard VELUX dakraam en daaruit bleek dat er nauwelijks verschil in zat. Dat was voor ons een duidelijk teken dat binnen de Greenworks-score circulariteit nog niet goed meetbaar was, iets wat we natuurlijk wel graag wilde realiseren. Belangrijk daarbij, we willen gebruikmaken van een bestaande, breed geaccepteerde methodiek, gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Daarom hebben we contact gelegd met platform CB’23 die op dat moment naarstig op zoek was naar pilotproducten en gebouwen om de Leidraad Meten van circulariteit in de praktijk te testen. Samen met VELUX Nederland en Platform CB’23 besloten we de leidraad toe te passen op het VELUX dakraam van reclaimed hout.Na deze praktijktest kan worden geconcludeerd dat de Leidraad Meten van circulariteit een transparant en praktisch toepasbaar instrument is om vast te stellen hoe circulair iets is.”
Circulariteit in de gebouwde omgeving zal continu doorontwikkeld worden, net als deze meetmethode. Belangrijk, want zo kan circulariteit definitief van hype uitgroeien naar een concrete business en dat is goed voor fabrikanten, opdrachtgevers, eindgebruikers én het milieu.

Lees het volledige interview met Gerhard Hospers, Adjunct Directeur Greenworks, Ronald Bal, aanjager van duurzaamheid en circulariteit bij VELUX Nederland en Mantijn van Leeuwen, algemeen directeur van NIBE hier.