Website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Artikel delen

Voor architecten, adviseurs, inspecteurs, aannemers en gemeentelijk toezichthouders heeft ERM een speciale website gemaakt over de technische en uitvoeringsaspecten van het verduurzamen van monumenten: www.verduurzamingsrichtlijnen.nl. De site beschrijft niet zozeer de kansen of ambities voor verduurzaming, maar vooral de onderwerpen waar je tegen aanloopt als je de daad bij het woord voegt (ontwerp en realisatie).

Verduurzaming is inmiddels een onlosmakelijk onderdeel van het onderhouden en restaureren van monumenten. Daarom is verduurzaming opgenomen in allerlei uitvoeringsrichtlijnen van ERM. De site zet die informatie overzichtelijk bij elkaar en voegt extra informatie toe.

Duurzaamheidsadviezen

De website bevat verschillende zoekmogelijkheden. Zo leidt het tabblad Verduurzamingsadvies naar drie niveaus waarop onderzoek naar kansrijke verduurzamingsmaatregelen in monumenten mogelijk is. De niveaus zijn onderdeel van URL 2001 en hier uitgelicht en voorzien van een handig schema. Niveau 1: Verkennend onderzoek van alle kansrijke maatregelen, niveau 2: Verdiepend onderzoek van alle kansrijke maatregelen en niveau 3: Gericht onderzoek van specifieke kansrijke maatregelen.
Het schema brengt de bezoeker naar de gewenste informatie. De keuze voor een bepaald adviesniveau wordt onder meer bepaald door de fase waarin het verduurzamingstraject zich bevindt, de grootte van het gebouw, de mate van complexiteit, de technische en financiële consequenties, een eventueel reeds verricht vooronderzoek en uiteraard het beschikbare budget.

Isoleren van daken

Een ander onderdeel van de site gaat over het isoleren van daken. Er zijn vier schema’s (beslisbomen) gemaakt over respectievelijk rieten daken, metalen daken, leien daken en metalen daken. De vele mogelijke varianten zijn uitgewerkt in detailtekeningen en beschrijving die architect, aannemer en toezichthouder direct bij de essentie brengen. De teksten en tekeningen zijn ook onderdeel van de uitvoeringsrichtlijnen voor die typen daken.

Een extra onderdeel gaat over het aanbrengen van isolatie. Hierbij worden in praktijk nogal eens fouten gemaakt. De do’s en dont’s van het aanbrengen van isoleren zijn daarom toegelicht. Dat vereist enige kennis van bouwfysica (zoals keuze dampopen of dampdicht en zaken als dikte, materiaalkeuze en ventilatie) en daarnaast nauwkeurig werken in de uitvoering, zeker bij isolatie aan de binnenzijde.

Signaleren van mogelijkheden tot verduurzaming

De site bevat ook een efficiënte Checklist voor het verzamelen van gegevens over de energieprestatie van een monument (onderdeel van URL 2005). Met behulp van de Checklist kan de inspecteur in een gesprek met de eigenaar alles op een rij zetten wat nodig is om een beeld te krijgen van de mogelijkheden. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens die de bouwkundige inspectie heeft opgeleverd. De Checklist is interactief opgezet zodat aan het eind van het gesprek de mogelijkheden in beeld zijn. Hierna kan zo nodig een duurzaamheidsadvies opgesteld worden.

Uitbreidingen

Op korte termijn worden nog allerlei onderwerpen aan de site toegevoegd. Bijvoorbeeld de kenmerken van allerlei isolatiematerialen. In de eerste plaats natuurlijk allerlei gegevens die van belang zijn voor de energieprestatie, maar daarnaast ook zaken als brandveiligheid en milieubelasting.
Verder komt in een extra onderdeel het isoleren van vensters aan bod, inclusief allerlei kenmerken van glas en folies (wordt later dit jaar opgenomen in URL 4002). Gedacht wordt aan een apart onderdeel over het uittekenen van ‘bouwknopen’, de punten waar verschillende bouwmaterialen samen komen en traditioneel het meest gevoelig zijn voor koudebruggen, condens en materiaalrot. www.verduurzamingsrichtlijnen.nl is te gebruiken als zelfstandige site, maar ook als onderdeel van de www.stichtingERM.nl