The New Builders: ‘De jongens van de bouw’

Artikel delen

De Nederlandse bouwsector heeft een geweldige staat van dienst en staat wereldwijd hoog aangeschreven. Of het gaat om architectuur, uitgekiende details of omvangrijke infrastructurele projecten, de Nederlandse bouwsector heeft imponerende sporen nagelaten. Maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het behouden van succes is een enorme uitdaging!

twee bouwvakkers

Tekst: Leo Nieuwenhuis, initiator The New Builders

Het is belangrijk om regelmatig te sonderen naar de draagkracht van de bouwsector voor de opdrachten van de toekomst. Een draagkrachtige grond gaat over Vertrouwen, Vrijheid, Verantwoordelijkheid en Veiligheid. Veiligheid voor elkaar en veiligheid voor een komende generatie om te kunnen groeien. Helaas heeft dat te wensen overgelaten! Het gevolg daarvan is dat er in de uitvoering veel misgaat en vaklieden de bouwsector verlaten. De liefde voor het vak verdort en de trots voor het zichtbare eindresultaat vervaagd. De sector is sinds jaar en dag uitgesleten en inwendig verzwakt.

Jongens van de bouw

In een reportage van BBNVARA over ‘Jongens van de bouw’ komt heel duidelijk de armoede van de sector in beeld. We zien lusteloze en zelfs depressieve bouwvakkers. Vroeg opgestaan, oververmoeid en eind vijftigers raken versleten. De directie draait om de hete brei heen en de bedrijfsleider kijkt erlangs. Hoofduitvoerder Stan staat in het centrum en vervult een heldenrol door het allemaal voor de mensen te doen en weet dat hij de planning niet gaat halen. Bij de werkvoorbereider lijkt ‘werken vanuit overgave’ een gepasseerd station; hij is met zijn hoofd bij zijn Indonesische vriendin, nadat hij in zijn privéleven al diverse crashes heeft overleefd. Ondertussen toetert de poortwachter (verantwoordelijk voor de toegangscontrole op de bouwplaats) in de oren van zijn leerling: er zijn geen vrienden op de bouw! Knap nog, hoe de man zich staande houdt tussen 6 à 7 verschillende nationaliteiten. En hij durft wél wat te zeggen voor de camera. De verkeersregelaar ook: moderne slavernij is het. De bouwvakkers houden zich liever nog wat aan de oppervlakte.
Als je dit zo ziet kan je je echt gaan afvragen of we nog wel moeten bouwen. Tijdens een eerder congres van The New Builders riep de spreker Thomas Rau al op om te stoppen met bouwen en ik geef hem geen ongelijk als het om dit soort bouwwerken gaat. Zeker als je kijkt naar de toekomstige bewoners / een toekomstige generatie van deze panden. Het is maar zeer de vraag of zij wel een gevoel van vrijheid en veiligheid ervaren bij het betrekken van een woning in de grote stad. Daarbij zijn zowel koopwoningen als huurwoningen nagenoeg onbetaalbaar. Tros Radar spreekt niet voor niets over een woningnoodramp.

Manifest

Mede hierom hebben wij als New Builders ons manifest opgesteld, waarin we uitspreken dat wij geloven in een toekomst waarbij de mens boven het kapitaal staat. We erkennen dat, dragen dat uit, omdat we de problemen die er nu zijn heel duidelijk herkennen en erkennen. Wanneer wij kapitaal boven mensen stellen, vergroten we de problemen en gaat dit alles steeds verder doorwerken richting de minder bevolkte delen van het land en in kleinschaliger bouwlocaties (1. waar we voor staan).
Vervolgens is het van belang om waar we voor staan, opvolging te geven (2. ervoor gaan). Zonder ons gedrag aan te passen naar, zie het manifest, is er geen verandering in de praktijk. Veiligheid is essentieel voor die verandering. Veiligheid om fouten te maken, veiligheid om blunders en successen te delen, veiligheid om te leren, evalueren en verbeteren.
Wanneer we hier samen gestalte aan kunnen geven in het werk dat wij doen en dat ook kunnen meten met de tools die wij daarvoor hebben, komt er zeker een kentering! 2021 is een mooi jaar voor deze kentering en de Corona een goede tijd om ons hierop te bezinnen.

Corona

Corona is het Latijnse woord voor kroon of krans. Als de tegenslag van de Corona tijd ons de ogen opent en wij ons dienstbaar maken voor een komende generatie, waarderen wij de waarde van bijvoorbeeld Stef de leerling-timmerman (zie de reportage).
Als wij Stef en zijn generatie centraal stellen in het veilig maken van onze sector, zijn we op de goede weg. Laat de komende tijd dit alles eens op je inwerken. Bedenk dat Corona een tijd is waarin we ontmoeten in plaats van moeten. Waar het gaat over relatie in plaats van prestatie en waar het gaat over zijn in plaats van doen.

Meer weten over The New Builders? Kijk op www.thenewbuilders.nl. BouwTotaal is in de persoon van hoofdredacteur Frank de Groot ook New Builder.

Terugkijken naar ‘Jongens in de bouw’? Ga naar www.bnnvara.nl/documentaires/videos/524147