Recycling dakramen in convenant

Artikel delen

Dankzij het Convenant Recycling Dakramen worden vanaf heden door de 24 grootste dakdekkersbedrijven van hellende daken in Nederland, aangesloten bij de Stichting Dakmeester, verwijderde VELUX dakramen aangeboden voor recycling. Stichting Dakmeester en VELUX Nederland hebben dat in het convenant vastgelegd.

aan tafel

Ondertekening van het convenant door voorzitter stichting Dakmeester Will Verwer (links) en de directeur van VELUX Nederland Jeroen Proemstra in het hoofdkantoor van VELUX in De Meern.

De recycling van de dakramen zorgt voor hoogwaardige grondstoffen van glas, hout, aluminium en kunststof. Deze worden opgewerkt in nieuwe producten. De 24 dakdekkersbedrijven ‐ ‘Dakmeesters’ ‐ verplichten zich tot het in gang zetten van recycling van de stroom oude VELUX dakramen. Het materiaal wordt via de Take‐back service van VELUX aangeboden aan demontagebedrijven. Dat zijn meestal bedrijven die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Deze bedrijven zorgen voor de demontage van de verschillende onderdelen. De daaruit voortvloeiende grondstofstromen worden vervolgens verwerkt in nieuwe producten.

Recyclegarantie

De Dakmeesters zijn in staat om de dakramen apart te houden en de logistiek te regelen naar de demontagebedrijven. VELUX garandeert vervolgens dat de onderdelen terechtkomen in grondstoffenstromen die in nieuwe producten worden verwerkt. Deze recyclegarantie zal net als de recyclinggarantie van oude betonnen dakpannen worden opgenomen in de 15-jarige Daksysteemgarantie PLUS van de Dakmeesters. Dit onderdeel van de recycling garantie van Dakmeesters wordt ook vastgelegd in het zogenaamde Dakdossier.
Het convenant is een goed voorbeeld van hoe marktpartijen werken aan de circulaire economie en in dit geval met een voor minimaal 90 procent gesloten cirkel. Tot nu werden oude VELUX dakramen ingeleverd bij afvalbedrijven.