Handboek Houtskeletbouw geactualiseerd

Artikel delen

Houtbouwsystemen zijn in opkomst. Het zijn duurzame, snelle en lichte bouwtechnieken die ook prima passen binnen industrieel bouwen. Houtskeletbouw is één van deze bouwsystemen. Het vernieuwde Handboek Houtskeletbouw geeft handvatten voor ontwerpen, detailleren, prefabriceren en bouwen in houtskeletbouw. Ten opzichte van het oude Handboek Houtskeletbouw, versie 2012, gaat deze editie dieper in op de nieuwste ontwikkelingen, installatietechniek en de laatste inzichten in de bouwregelgeving en bouwpraktijk.

coverHet Praktijkboek Houtskeletbouw is geactualiseerd door ISSO en NBvT/Centrum Hout. Het nieuwe handboek is een goed toegankelijk leerboek voor houtskeletbouw dat ingaat op de belangrijkste punten uit de wetgeving, Bouwbesluit 2012/Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het geeft daarnaast richtlijnen voor het verantwoord ontwerpen en uitvoeren van houtskeletbouw-gebouwen. Het nieuwe Handboek Houtskeletbouw is ook geschikt als lesmateriaal bij diverse opleidingen.

Geactualiseerd

Het praktijkboek gaat nu ook in op nieuwe ontwikkelingen, zoals aandacht voor integraal bouwen, circulair bouwen, biobased bouwen en aardbevingsbestendig bouwen. Ook wordt aandacht besteed aan de BENG-eisen en bepalingsmethode NTA 8800.
Het 300 pagina’s tellende handboek is daarnaast opnieuw ingedeeld en makkelijker te doorzoeken. Het sluit nu perfect aan op het gehele ontwerp- en bouwproces en biedt voor elke stap handvatten om ontwerp, uitwerking en uitvoering eenvoudiger te maken. Ook is extra aandacht besteed aan installatietechnische onderwerpen. Met steeds beter geïsoleerde gebouwen is de installatiekeuze van steeds groter belang, zowel voor binnenmilieu, comfort, geluid als energiebesparing.

Referentiedetails

Aanvullend aan het nieuwe handboek zijn in de ISSO Kennisbank referentiedetails van houtskeletbouw beschikbaar. Denk aan aansluitingen tussen vloeren, gevels, binnenwanden en daken met bijbehorende prestaties.

Het handboek (ISBN 978-90-5044-335-7) is in gedrukte vorm of digitaal te verkrijgen op: https://open.hetnieuweisso.nl/publicatie/handboek-hbhsb-houtskeletbouw/2020. In gedrukte vorm kost het handboek € 155,-.