Tips voor stroomgeleidend verlijmen

Artikel delen

In de reeks afbouwtips ditmaal aandacht voor het stroomgeleidend verlijmen van vloerbedekking. Samen met Forbo Eurocol geven we tips waar je allemaal op moet letten. Wanneer moet bijvoorbeeld vloerbedekking stroomgeleidend worden geïnstalleerd? Is een stroomgeleidende lijm per se nodig onder een geleidende vloerbedekking? En nog veel meer…

Zeer emissiearme, snelhechtende, stroomgeleidende linoleumlijm voor het stroomgeleidend verlijmen van stroomgeleidend linoleum (Ohmex) is 615 Eurostar Lino EC met 801 Eurostrip EC.

Wanneer een geleidende installering?

De belangrijkste vraag is natuurlijk wanneer stroomgeleidend verlijmen van vloerbedekking nodig is. Dat is het geval bij:

 1. Ruimten waar explosieve dampen of explosieve stoffen aanwezig zijn. Vereiste aardgeleidingsweerstand explosieve dampen < 108 ohm. Vereiste aardgeleidingsweerstand explosieve stoffen < 106 ohm.
 2. Ruimten en gebouwen met elektrische apparaten en bouwelementen, waarbij vonkontladingen tot disfunctioneren en beschadigingen aan geïntegreerde schakelingen kunnen leiden. Vereiste aardgeleidingsweerstand < 109 ohm.
 3. Ruimten die voor geneeskundig onderzoek worden gebruikt, alsmede laboratoria voor elektronica. Vereiste aardgeleidingsweerstand < 105 ohm en < 109 ohm.

Wat is statische elektriciteit?

Alleen al door het lopen over een vloerbedekking kan er tussen de schoenzool en de vloer een potentiaal ontstaan met spanningen van 1.500 tot 35.000 volt. Als de vloerafwerking vinyl is, kunnen er spanningen van 200 tot 12.000 volt ontstaan. Vanaf 3.000 volt is bij het beetpakken van niet-geaarde oppervlakken een statische ontlading waarneembaar. Deze ontlading heb je wellicht al op verschillende manieren ervaren, zoals aan de armleuning van een kunststof tuinstoel, bij het kammen van droog haar, bij het uittrekken van kleding van kunstvezels of aan het portier van de auto. Wat je dan voelt, is de neutralisering van de oplading. Onze omgeving bestaat in het algemeen uit elektrisch neutrale materialen. De neutrale atomen, respectievelijk moleculen, bestaan uit positief geladen kernen met daaromheen negatief geladen elektronen. Deze materialen kunnen door bestraling, verwarming, wrijving en aanraking, elektrisch worden geladen, doordat de ladingsdragers (elektronen) worden verwijderd of toegevoegd.

Wat zijn invloedsfactoren?

De mate van lading wordt beïnvloed door:

 • temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
 • grootte van het aanrakingsoppervlak
 • intensiteit van de aanraking
 • wrijving en wrijvingscoëfficiënt
 • druk en verblijftijd
 • soort materiaal

Zelfklevend koperband, bij het stroomgeleidend installeren van stroomgeleidende vloerbedekking.

Bij het lopen op tapijt kan er een oplading plaatsvinden van personen door kleding en/of schoenen. Voorbeeld is de ontlading bij het aanraken van een deurkruk, bij het verlaten van een met tapijt beklede ruimte. Of een onderrok die aan de benen kleeft. In het algemeen wordt de elektrische geleidbaarheid van textielvezels sterk beïnvloed door het vochtgehalte en daarmee door de relatieve luchtvochtigheid van de omgeving. Bij de in Nederland geldende relatieve luchtvochtigheid van 50-60% is de geleidbaarheid van het vezelmateriaal voldoende om storende elektrostatische opladingen te vermijden. Bij een lagere luchtvochtigheid zal er wel oplading ontstaan.

Anti-statische en geleidende verlijmingen

In de markt praat men over geleidende en antistatische verlijmingen alsof die zouden afwijken. Deze verwarring wordt veroorzaakt door verlijming van anti-statische vloerbedekkingen met of zonder een geleidende lijm. Om elektrostatische oplading te voorkomen en/of af te voeren, is geleiding en aansluiting op het aardcontact noodzakelijk. De lijmen hebben een lagere weerstand dan de vloerbedekkingen. Dit heeft tot gevolg dat een succesvolle geleidende installering door een juiste keuze van de vloerbedekking wordt bepaald.

Rekenwaarden

In ruimten waar stroomgeleidend verlijmen van vloerbedekking noodzakelijk is, kunnen mensen met stroomvoerende delen in aanraking komen. Hier mag de geleidingsweerstand van de vloer niet te laag zijn (vandaar > 105 ohm), omdat er dan gevaarlijke lichaamsstromen kunnen gaan lopen. Dit verklaren we aan de hand van een voorbeeld: een persoon die met zijn vinger in een stopcontact op een natte, geaarde vloer staat, zal een verkoold hoopje kunnen worden. Omdat er nauwelijks weerstand is en kan er een grote stroom (veel ampère) door het lichaam lopen. Vandaar dat de vloer in deze ruimten, ter bescherming van deze personen, een minimale weerstand van 105 ohm moet hebben.

Een goede stroomgeleidende verlijming

 1. Gebruik een geleidende vloerbedekking die voldoet aan de benodigde aardgeleidingsweerstand.
 2. Breng koperband op een zodanige manier aan dat de lijmrillen met elkaar worden verbonden. Dit kan ook worden gerealiseerd door eerst een geleidende voorstrijk op de ondergrond aan te brengen in combinatie met koperband (per 30 m² vloeroppervlak is minimaal 1 m1 koperband nodig).
  Hierdoor creëer je een niet-zuigende ondergrond, wat de afbinding van de lijm vertraagt.
 3. Gebruik een geleidende lijm met een lagere geleidingsweerstand dan die van de vloerbedekking.
 4. Sluit het koperband aan op aardcontact.

In het assortiment van Forbo Eurocol vind je diverse stroomgeleidende producten. Ga naar https://www.eurocol.nl/elektrisch-geleidende-systemen