‘Verduurzamen vanuit waarde en kennis’

Artikel delen

Jan Cromwijk is al zo’n vijf jaar New Builder. Hij werkt bij ISSO aan vakmanschap in de energietransitie (BUILD UP Skills) en via een collega is Jan bij The New Builders terecht gekomen. Jan: “Samen werken we aan dát vakmanschap dat nodig is voor verduurzaming in de bouwsector.”

Tekst: Marion van Sermondt, The New Builders

Jan Cromwijk is onderwijskundige en werkzaam in de bouw- en installatiesector. Daarbij is hij programma manager Energietransitie en Duurzaamheid bij ISSO, een open kennisclub. Eén van zijn projecten is de advisor-app BUILD UP Skills (buildupskillsnederland.nl). Jan wordt enthousiast van genetwerkt samenwerken, innovatie, lerende mensen en organisatie verandering, energiebesparing en verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Jan Cromwijk: “Overal hoor je ‘wij gaan het doen’. Maar je moet weten: wij gaan het zo doen.”
Meer weten over The New Builders? Kijk op www.thenewbuilders.nl. BouwTotaal is in de persoon van hoofdredacteur Frank de Groot is ook New Builder.

Jan als Expert

Vanaf 2021 deelt Jan zijn kennis als New Builders Expert op het thema product. “Als we kijken naar het manifest van The New Builders, dan gaan we voor ‘circulair produceren boven afvalstromen’. En dat is belangrijk! Het is inmiddels overduidelijk dat het ook in de energietransitie mis gaat wanneer we zo blijven leven en bouwen, zoals we dat tot nu toe deden.” Jan is een gedreven onderwijskundige. Hij pakt complexe thema’s bij de kop om ze vervolgens in handzame leermethodes en ontwikkeltools te gieten.

Kennis = groei

“Binnen het thema Product zie ik voor de energietransitie vier factoren die elkaar versterken, waarvan circulair produceren een belangrijk onderdeel is. Wanneer we kijken naar verduurzamen, dan gaat dat om het toepassen van innovaties rond energie, klimaatadaptatie, digitalisering en circulariteit. Wanneer we het samenspel van die vier factoren in de vingers hebben, dan bieden we maximaal toegevoegde waarde voor mens en omgeving.”

“De kern van mijn vakmanschap is toegepaste onderwijskunde. Dat betekent dat ik niet zozeer zelf alle kennis heb, maar wel weet waar de kennis in het netwerk te vinden is. Ik wil kennis mobiliseren zodat deze overdraagbaar wordt. Maar dan komt het echte werk: de overgedragen kennis moet worden gebruikt!”

“Het is een sectorbrede uitdaging dat gevolgde scholing vaak niet direct toepasbaar is binnen de functie/je dagelijkse werk. Met als gevolg dat je als ondernemer investeert in scholing, om vervolgens vakmensen te zien vertrekken. Dat kan anders! Ja, we hebben schaarste en te weinig vakmensen. Maar door samen met je medewerkers het primaire proces binnen je bedrijf aan te passen, kan je bedrijf veranderen en kunnen medewerkers groeien. Wanneer dat lukt dan voeg je waarde toe!”

Waarde door waardering

“Ik ben geïntrigeerd door het waarderen van leren. Er wordt veel geleerd op de werkvloer. Zowel vanuit ervaring, als door training. Helaas wordt leren op de werkplek veel te weinig bewust gezien en gewaardeerd. Door je mensen te waarderen, krijg je waarde terug! Terwijl onderwaardering je mensen tekort doet en leidt tot verlies van waarde. Dus investeer in je bedrijf en verleid je mensen tot leren en het delen van de bestaande kennis!”

Dappere New Builders gezocht

“Een bedrijf moet dapper zijn om te kunnen groeien! Als New Builders willen we samen kijken naar die mogelijkheden. Wat gebeurt er als je het wél doet? Als je wél investeert in je mensen? En dat hoeft niet direct groots; veranderen kan met kleine stapjes. Het gaat erom dat je een goed plan hebt, dat ervoor zorgt dat je niet leegloopt. In personeel, maar zeker ook in energie. Overal hoor je ‘wij gaan het doen’. Maar je moet weten: wij gaan het zo doen.”

“De grote spagaat is die tussen schaarste aan en investering in tijd. Dat is waar het spannend wordt. Als expert kan ik samen met The New Builders aan de slag, om vanuit kennis en ontwikkeling te verduurzamen. Binnen de Europese projecten waar ik vanuit ISSO aan werk, wil ik dit samen met New Builders doorleven. En dan de resultaten laten zien!”

“Ik ben zelf geen ondernemer, dus heb ik ondernemers nodig om het samen te doen! Samen maken we een goed plan, vanuit drive, kennis en behoefte. Maar de ondernemer moet zelf leiding geven aan het omturnen van het bedrijf. Daarbij is de mens het gemeenschappelijk belang – wat is de waarde voor je klant en je medewerkers – en het product de belangrijke drijver. Dat vraagt om een andere vorm van samenwerking, want alleen samen is deze verandering mogelijk. En, heel belangrijk, je hebt rust en vrijheid nodig om te kunnen veranderen.”

 

Wil je meer weten of zelf meedoen, meld je dan aan voor één van de Startbijeenkomsten van The New Builders.

 

Vanuit The New Builders sluit dit verhaal aan op het thema Product en de daarbij behorende scheepskoersen.

  • Wij vinden total cost of ownership belangrijk bij het ontwikkelen van onze producten.
  • Wij zetten te allen tijde in op herbruikbaarheid van materialen.
  • Wij werken in ontwerpprocessen volgens Trias Energetica.