Tips voor het leggen van vloerverwarming

Artikel delen

In de reeks afbouwtips ditmaal aandacht voor het leggen van vloerverwarming. Bij het aanleggen van vloerverwarming wordt vaak te weinig rekening gehouden met de aanleghoogte. Dit kan leiden tot detailleringsproblemen. In de praktijk komen we regelmatig situaties tegen waarbij er onvoldoende dekking boven de leidingen aanwezig is. Dat kan leiden tot schade. Samen met Forbo Eurocol geven we vijf nuttige tips.

Tekst: Sjaak van Hal, Textpliciet

Foto: Digital StillCamera

1. Minimale dekking

Voor een optimale warmteafgifte is een minimale dekking van 25 à 30 mm op de leidingen in de dekvloer noodzakelijk. Bij een kleinere dekking vindt er minder warmteafgifte plaats, waardoor de temperatuur in de ruimte minder goed te controleren is.

2. Voorkom scheurvorming

Door thermische lengteveranderingen is de kans op scheurvorming in de dekvloer en/of egalisatielaag groter, met als gevolg onthechting en doortekening in de vloerbedekking. Om dit risico zoveel mogelijk te beperken, is het van groot belang om randstroken (minimaal 5 mm dik) aan te brengen rondom de dekvloer en/of voorafgaand aan het egaliseren van de vloer. Daarnaast is het noodzakelijk om de temperatuur van de vloerverwarming langzaam op te voeren (maximaal 5 °C watertemperatuur per dag) en met regelmaat op temperatuur te brengen. Volg altijd het opstartprotocol van de installateur op voordat u de vloer verder gaat afwerken.

3. Niet warmer dan 28°C

Plaatselijk kan de temperatuur te hoog worden, waardoor een linoleum, rubber of pvc-vloerbedekking kan deformeren en onthechten. Laat daarom het oppervlak van de dekvloer bij dit soort vloerbedekkingen niet warmer worden dan 28 °C.

4. Opknappen met 021 Euroblock Reno

Eventuele schades kunt u zo goed mogelijk opknappen met onder andere 021 Euroblock Reno, eventueel in combinatie met 846 Quartzsand, 808 Eurojoint Connector of 063 Euroband. Door het toevoegen van 811 Renovezels aan de egalisatie, worden de risico´s aanzienlijk gereduceerd.

Let op: hoe goed de reparatie ook is uitgevoerd, het biedt geen garantie voor de toekomst.

5. Voorkomen is beter

Om dit soort schades te voorkomen, is het goed om de normen en regels voor het aanbrengen van vloeren met vloerverwarming erbij te pakken. Kijk op NEN 2741:2001/A1:2008.nl of NEN 2742:2007.nl. Ook het TBA (Technisch Bureau Afbouw) verschaft duidelijke informatie, zoals de BA-richtlijn 2.1 Opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming in calciumsulfaat- of cementgebonden dekvloeren. Of kijk naar de BA-richtlijn 2.2 Richtlijn voor het aanbrengen van hechtende dekvloeren met vloerverwarming. Maar u kunt natuurlijk ook de afdeling Technische Adviezen van Forbo Eurocol of uw Technisch-commercieel adviseur raadplegen.

Opstartprotocol vloerverwarming

Vloerverwarming als warmtebron wint steeds meer terrein. Door de energietransitie wordt er steeds meer gebruik gemaakt van warmtepompen of aansluiting op warmtenetten. Deze systemen zijn het meest efficiënt in combinatie met lage temperatuur verwarmingssystemen, zoals vloerverwarming. Daarnaast biedt vloerverwarming veel comfort. Ten onrechte wordt nog weleens verondersteld dat aanleg en gebruik kostbaar zouden zijn. Niets is minder waar, want vloerverwarming is zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw een voordelige optie. Vaak is het energiegebruik aanzienlijk lager dan bij verwarming met radiatoren, heteluchtverwarming of convectieputten.

Opstook- en afkoelprotocol

Het opvolgen van het opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming in calciumsulfaat- of cementgebonden dekvloeren, voorafgaande aan het verder afwerken van de vloeren, is van groot belang. In de meeste gevallen wordt dit voorgeschreven door de installateur van het vloerverwarmingssysteem. Indien dit niet het geval is, verwijzen wij graag naar het opstook- en afkoelprotocol van de Stichting Technisch Bureau Afbouw (TBA). In deze TBA-Richtlijn vloeren 2.1 staat de benodigde informatie kort en duidelijk omschreven die u nodig heeft om hieraan een praktische invulling te kunnen geven.

U vindt de richtlijn op www.tbafbouw.nl, onder ‘Publicaties’ en dan ‘Vloeren & Terrazzo’.