Opening ultramodern Solar Lab TNO

Artikel delen

Op 15 september is een nieuw TNO Solar Lab op de Energy & Health Campus in Petten geopend. Ilse Zaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economie, verrichtte de openingshandeling. De provincie Noord-Holland investeerde namelijk 14 miljoen euro in de bouw en inrichting van het ultramoderne laboratorium. De provincie levert daarmee een belangrijke bijdrage om baanbrekend onderzoek naar nieuwe toepassingen van zonne-energie in Petten mogelijk te maken.

Op de foto vlnr: Mevrouw Van den Kroonenberg, Ton de Jong (TNO), mevrouw Van den Kroonenberg (dochter), Wim Sinke (TNO), Ilse Zaal (provincie Noord-Holland) en Marjan van Kampen (burgemeester Schagen).

Volgens Zaal kunnen veel ondernemers profiteren van deze toepassingen. “Zonne-energie komt beschikbaar op plekken waar dat voorheen niet mogelijk was.” Ton de Jong, managing director EnergieTransitie bij TNO: “We ontwikkelen in het Solar Lab met bedrijven, overheid en kennisinstellingen nieuwe soorten zonnepanelen en toepassingen, waarmee zonne-energie aantrekkelijk en kosteneffectief op grote schaal kan worden uitgerold. Dit is ontzettend belangrijk voor de opwekking van grote hoeveelheden duurzame elektriciteit als ook voor verdere kostenverlaging, beide noodzakelijk voor het succes van de energietransitie.”

Innovatie met partners

Naast de investering van de provincie stelde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 5 miljoen euro beschikbaar voor geavanceerde apparatuur. In het Solar Lab onderzoekt, ontwikkelt en test TNO samen met bedrijven innovaties van nieuwe zonnecellen, -panelen en toepassingen. Deze technologische innovaties maken het mogelijk om zonne-energie op een goed ingepaste manier veilig en betaalbaar op te wekken in bestaande oppervlakken van gebouwen, infrastructuur en voertuigen, maar ook in het landschap of op water. Daarnaast werkt TNO met partners in het nieuwe Solar Lab aan het circulair maken van zonne-energie.

Van den Kroonenberg laboratorium

Het nieuwe lab draagt de naam van de voormalige directeur van ECN, prof.dr.ir. Harry van den Kroonenberg. ECN bundelde in 2018 de krachten met TNO. Van den Kroonenberg is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van zonne-energie en de samenwerking van kennisinstellingen met het bedrijfsleven en was ruim dertig jaar geleden een van de eersten die de aanzet gaf voor de energietransitie vanuit de overtuiging: “De enige vernieuwbare bron is kennis en niet aardgas.” Zijn weduwe was aanwezig bij de opening en onthulde de naam van het Solar Lab.