Nieuwe mijlpaal in 10 jaar Greenworks: Raab Karcher plant 2.500 bomen voor Trees for all

Artikel delen

Het is alweer 10 jaar geleden dat Raab Karcher Greenworks oprichtte. De ambitie: de gebouwde omgeving in Nederland verduurzamen door het kiezen voor duurzaamheid en comfort super makkelijk maken. Inmiddels beschikken ze over een zeer breed assortiment Greenworksproducten, realiseerden ze met klanten prachtige Greenworksprojecten, leidden ze meer dan vijftienduizend professionals op in onze Greenworks Academy en ontwikkelden ze samen met Wasco en Oosterberg het integrale verduurzamingsconcept BOESTER. 10 jaar Greenworks wordt nu gevierd met het bedrijfsbospartnerschap bij Trees for all. Hiermee worden er 2.500 bomen geplant. Manager Greenworks Gerhard Hospers vertelt hoe Greenworks begon, hoe het gaat en wat de ambities nog zijn.

“Ik weet het nog precies”, vertelt Gerhard over het begin van Greenworks. “Het was in oktober 2008 en in overleg met onze toenmalige CEO besloten we te onderzoeken hoe we onze klanten konden helpen duurzamer te bouwen. ‘Zero Energy’ noemden we het toen nog. We onderzochten verschillende mogelijkheden, waarbij we de optie om zelf een concept te ontwikkelen het minst aannemelijk achtten. Toch werd dat uiteindelijk de route die we kozen. Een hele goede keuze, bleek later, die nog steeds heel dicht bij onze core business ligt: inzicht geven in de duurzaamheid van producten, zodat klanten bewustere keuzes kunnen maken.”

Breed gedragen in de branche

Greenworks zag het licht in 2011. “Het kostte ons ruim 2 jaar om Greenworks op te zetten. Het eerste wat ik toentertijd deed is contact zoeken met het ministerie van Binnenlandse Zaken. We wilden iets ontwikkelen dat beklijft. Iets voor de lange termijn. Dus moest het ook aansluiten op het Bouwbesluit en alle andere geldende wet- en regelgeving. Het ministerie dacht ontzettend goed met ons mee en bracht ons ook in contact met andere partijen. Zo kwam het Greenworkslabel tot stand na afstemming met de Rijksoverheid en rekeninstrumenten zoals GPR Gebouw en BREEAM-NL. Het werd daardoor vanaf het begin breed gedragen in de branche. We zijn gestart met 44 producten van 27 leveranciers.”

Duurzame kenmerken

Greenworks geeft op basis van 10 specifieke, duurzame materiaal- en productie-eigenschappen de milieubelasting van producten weer. Al die eigenschappen leiden samen tot een Greenworksscore van maximaal 20. Elk Greenworksproduct beschikt over een productinformatieblad waarop staat welke duurzame kenmerken het product heeft. Zoals informatie over grondstoffen, de productie, de toepassing en de verpakking. Ook vermeldt het aan welke labels, certificaten en keurmerken (FSC®, PEFC™, DuboKeur, Cradle to Cradle) het product voldoet. “Een aantal jaar geleden voegden we daar comfortkenmerken aan toe. Deze comfortkenmerken op het productinformatieblad geven nu ook weer hoe het product scoort op aspecten als luchtkwaliteit, visueel comfort, geluidsisolatie en andere factoren die van invloed zijn op het comfort.”

Greenworks Academy

Met Greenworks ontstond ook de Greenworks Academy: hét kenniscentrum voor de bouw- en installatiebranche. Er zijn Greenworks Academies in Breda, Apeldoorn en Amsterdam, allemaal inspirerende omgevingen voor vakman- en thematrainingen, voor seminars en voor duurzame evenementen. Meer dan 2000 bezoekers per jaar weten de Greenworks Academy te vinden.

Integrale oplossingen

Ongeveer 46% van het hele assortiment van Raab Karcher betreft nu Greenworksproducten. Iets waar ze trots op zijn. En leveranciers en klanten ook. “Bouwers betrekken ons sinds een paar jaar al helemaal aan de beginfase van hun project. Om mee te denken over de beste aanpak op het vlak van circulair en duurzaam bouwen. Met ons netwerk van leveranciers kunnen we daar een hele waardevolle bijdrage aan leveren. Klanten komen er daardoor ook achter dat duurzaam bouwen helemaal niet duurder is.”

“We werken hecht samen met Wasco en Oosterberg, waardoor we in onze adviezen ook de elektrotechnische en installatietechnische componenten betrekken. Dat moet ook. Wat vaak misgaat bij verduurzaming is dat vooraf wordt bepaald welke componenten erin moeten, maar partijen niet kijken naar de onderlinge samenhang en afstemming. Dan zegt de installateur tijdens de uitvoering: ‘Joh, je had mij een week eerder moeten laten komen.’ Of het team dat werkt aan de verduurzaming is steeds anders, waardoor er toch voor andere materialen gekozen wordt en de samenhang niet meer klopt. Ketensamenwerking is hier dan ook het sleutelwoord.”

Woningconcept voor verduurzaming

Vanuit die overtuiging dat integrale oplossingen nodig zijn, ontstond eind 2020 het concept BOESTER, voortgekomen uit de samenwerking tussen Raab Karcher Greenworks, Wasco en Oosterberg. Een integraal, gasloos en energieneutraal concept voor het snel, goed, betaalbaar en foutloos verduurzamen van corporatiewoningen. De materialen, bouw en installatie, zijn 100% op elkaar afgestemd en worden samen aangeleverd op de bouwplaats in een LeanWorks Box, klaar om verwerkt te worden. “Er gaat nog maar één vrachtwagen naar de bouwplaats en we nemen dan meteen alle afval en/of potentiële herbruikbare grondstoffen mee retour.”

Biobased en circulair bouwen

Zijn ze daarmee klaar met Greenworks? “Zeker niet. We zetten nu de volgende stap en ontwikkelen Greenworks verder door richting biobased en circulair bouwen en losse producten samenvoegen tot integrale bouwdelen. Dit doen we uiteraard met behulp van onze leveranciers. waarvan er inmiddels ruim tachtig deelnemen aan het Greenworksconcept. Wat we nu nog bouwafval noemen wordt uitval op de bouwplaats. Materiaal dat we inzamelen en opnieuw gaan gebruiken als grondstoffen voor nieuwe producten.. Waar we ook al flink ver mee zijn is nog nauwer samenwerken met onze klanten. Al vanaf het allereerst begin van een bouwproject meedenken over de beste oplossingen, ketenpartner zijn, onze kennis van duurzaamheid met zoveel mogelijk partijen delen. En over twee jaar is ruim meer dan 50% van ons hele Raab Karcher assortiment van Greenworks, dat weet ik zeker.”

Trees for All

10 jaar Greenworks vieren wordt nu gevierd met het bedrijfsbospartnerschap bij Trees for All. Hiermee planten ze 2.500 bomen. Deze zullen worden gepland in het Bongo district in Noord Ghana en in het Brabantse Groene Woud.
Op 2 december 2021 mocht samen met Trees for All de eerste bomen worden geplant in het Brabantse Groene Woud. Het Greenworks team was samen met Wasco & Koninklijke Oosterberg de modder ingedoken om dit nieuwe bedrijfsbos aan te planten. “We zijn ontzettend trots dat we een tastbare bijdrage hebben kunnen leveren aan de wereld van morgen. We willen iedereen bedanken voor hun bijdrage aan Greenworks en gaan vol vertrouwen de volgende 10 jaar in!”

greenworks logoGreenworks
www.greenworksacedemy.nl