Circa 160 nieuwe, modulaire huurwoningen, grotendeels van hout en met aandacht voor specifieke doelgroepen

Artikel delen

Zaanstad stelt de uitgangspunten vast voor de nieuwbouw van 152-164 huurwoningen aan de Slachthuisstraat 67/67A in Zaandam. Bij de woningen komt ook een gemeenschappelijke tuin en 200-300 m2 aan maatschappelijke en/of commerciële voorzieningen. Het ontwerp van het gebouw van de Architekten Cie. is modulair en grotendeels van hout. Het woongebouw wordt ontwikkeld door Slachthuisstraat Ontwikkeling BV, een samenwerking van Blauwhoed en Koers.

Wethouder Songül Mutluer: “Dit is een innovatief project, waar veel van onze ambities samenkomen: betaalbare woningen met speciale aandacht voor specifieke doelgroepen, een duurzaam en modulair bouwconcept met veel gebruik van hout en door de combinatie wonen en voorzieningen levert het een waardevolle bijdrage aan de transformatie van de Kogerveldwijk. In het bijzonder ben ik blij met het aandeel betaalbare huurwoningen: 30% sociaal en 30% middelduur. Voor de toewijzing hebben we daarnaast afspraken met de ontwikkelaar voor specifieke doelgroepen. Minimaal 10 woningen worden bij de eerste verhuur met voorrang toegewezen aan onderwijs- en zorgpersoneel, vanwege het grote personeelstekort. En om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, willen we passende woningen gericht toewijzen aan senioren die nu elders in de wijk of in Zaanstad wonen.”

Klimaatadaptatie, hout en modulair

In de plannen wordt veel rekening gehouden met klimaatadaptatie en het voorkomen van hittestress en wateroverlast. De bestaande bomen langs de Slachthuisstraat blijven behouden en er wordt extra groen toegevoegd. Om extreme neerslag op te vangen en droogte te bestrijden, wordt de kavel groen ingericht en wordt hemelwater zo lang mogelijk vastgehouden.

Het grootste deel van de woningen bestaat uit hout. Daarnaast is er gekozen voor een modulair bouwconcept, wat grotendeels in de fabriek in elkaar wordt gezet. Dat is duurzamer omdat er minder vervoersbewegingen zijn en er preciezer gewerkt kan worden wat voor minder bouwafval zorgt. Daarnaast wordt ook de bouwtijd op locatie beperkt, waardoor de omgeving minder overlast heeft van de werkzaamheden. Bovendien geeft modulair bouwen de mogelijkheid om bijvoorbeeld twee kleinere woningen samen te voegen tot één grotere, wanneer daar meer vraag naar is.

Verkeer en parkeren

Voor de hele Boerejonkerbuurt wordt gewerkt aan een nieuw verkeerscirculatieplan. Uitgangspunt hierbij is dat het autoverkeer van de verschillende nieuwbouwprojecten zo snel mogelijk op de doorgaande wegen (Scholtenstraat en Paltrokstraat) komt, en er daardoor zo min mogelijk auto’s door de wijk rijden. De locatie is centraal gelegen vlakbij een HOV-bushalte en NS-station Kogerveld en er komen circa 103 parkeerplaatsen, waarvan 53 op maaiveld en 50 op een parkeerdek. Daarnaast zullen er voor bewoners ook deelauto’s worden aangeboden.

En verder

Dankzij de vaststelling van het Ruimtelijk Programma van Eisen, kan de anterieure overeenkomst worden opgesteld. Na ondertekening door gemeente en ontwikkelaar, start de procedure voor het bestemmingsplan. Wanneer het bestemmingsplan ter inzage ligt, is er ook weer een informatieavond voor de buurt. Als alles volgens planning verloopt, start eind 2022 / begin 2023 de bouw.

De Slachthuisstraat 67/67A is één van de woningbouwprojecten in de Boerejonkerbuurt, die bijdragen aan de transformatie van de hele Kogerveldwijk. In de Kogerveldwijk vindt de komende twintig jaar een ontwikkeling plaats met nieuwe woningen, nieuwe voorzieningen zoals scholen en ontmoetingsplekken, een mooi opgeknapte openbare ruimte en beter openbaar vervoer. Door leegstand op bestaande bedrijventerreinen, vertrek van bedrijven en verplaatsing van sportverenigingen komt in de wijk ruimte voor de bouw van 2.000 woningen. Dit zijn tussen de 600-750 sociale huurwoningen, 300-375 middeldure huurwoningen en 1.100-1.375 koopwoningen in verschillende prijsklassen.

Meer informatie: www.maakkogerveldwijk.zaanstad.nl/projecten