Nieuwe service: afvalretour naar Xella

Artikel delen

Xella zet een volgende stap in de verduurzaming van haar afvalmanagement. Vorig jaar startte Xella samen met bouw- en logistiek partner Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling en Van Happen Containers pilots waarin zij een gescheiden retourafvalsysteem voor op de bouwplaats testten.

In de test werden resten cellenbeton, plastic en bouw- en sloopafval gescheiden ingezameld. En daarna op een duurzame en verantwoorde logistieke wijze afgevoerd. Het gescheiden afvoeren van restanten levert financiële voordelen op en draagt bij aan Xella’s ESG-strategie.

Wat maakt deze service anders?

Xella biedt al jaren een betaalde retourservice aan, maar in die service werden alle reststromen in één afvalbak gestort. In de nieuwe service worden de reststromen strikt gescheiden afgevoerd. Dit is niet alleen een meer duurzame manier van werken ook de kosten voor het gescheiden afvoeren zijn fors lager waardoor Xella deze service met aantrekkelijke prijzen kunnen aanbieden. De nieuwe service is mogelijk op alle Ytong en Silka projecten die door Construction Services worden uitgevoerd.

Xella
xella.nl