Brandveiligheid en isolatie in één product

Artikel delen

De brandveiligheid in parkeergarages krijgt steeds meer aandacht, onder meer door de opkomst van de elektrische auto. Als er zich woningen boven de parkeergarage bevinden, is brandveiligheid van extra groot belang, maar speelt ook de thermische isolatie een grote rol. Met Multipor voorziet Xella in een oplossing voor beide eisen. Multipor blijft in het zicht en behoeft geen nadere afwerking.

xella multipor

Multipor is een afgeleide van het bekende cellenbeton. Het is dus een steenachtig en daarmee onbrandbaar materiaal. Doordat het nog veel meer lucht bevat dan cellenbeton is het extra isolerend. De dikte van Multipor loopt van 50 tot 300 mm. Deze laatste dikte levert een Rm-waarde op van 6,98 m2K/W.

Van der Valk hotel

Juist waar de combinatie van thermische isolatie en brandwerendheid een rol speelt, is Multipor een ideaal materiaal. Het behoeft ook geen nadere afwerking en blijft in het zicht. Recent werd het om die reden onder meer toegepast in het plafond van de parkeergarage van het Van der Valk hotel in Best. Vanwege de hotelkamers boven de parkeergarage is een hoge brandwerendheid vereist.

Zowel de thermische isolatie als de brandveiligheid komen bij een dergelijke constructie niet volledig voor rekening van de Multipor. Bij de brandveiligheid doet ook de betonconstructie mee en bij de thermische isolatie doet de zwevende dekvloer in de bovenliggende verblijfsruimten mee.

Integraal bekijken

Dat heeft ook te maken met de manier van bevestigen van Multipor. “Multipor bestaat uit rechthoekige platen van 60 x 39 cm. Die kun je tegen het plafond plakken. Maar bij grotere diktes heb je aanvullend pluggen nodig. Dat is meer werk en geeft een ander aanzien. Als je geen pluggen wilt aanbrengen, moet je de totale opbouw integraal bekijken. We zoeken dan samen naar de optimale oplossing”, zegt Han den Hartog van Xella.”

Kritische details

Bij brandveiligheid is het sowieso belangrijk om naar de totale opbouw te kijken. “Denk ook aan de brandveiligheid van je kolommen. Het gaat niet alleen om het aanbrengen van een brandwerende beplating, maar het gaat ook om de kritische aansluitdetails. Xella heeft de kennis in huis om daarover te adviseren. Xella maakt zelf het legplan en werkt de details uit en ook de montage wordt door eigen mensen gedaan. Dat laatste ook vooral vanwege de kritische details, die op de juiste manier moeten worden uitgevoerd.”

Multipor is tevens geschikt om bijvoorbeeld woningen aan de binnenzijde extra te isoleren, maar ook als drager van gevelstucwerk. In Nederland gebeurt dat weinig omdat we vooral baksteen toepassen; in het buitenland des te meer. Daar wordt het ook veel toegepast als drukvaste isolatie op het platte dak en tevens aan de binnenzijde van het dak.

Xella
www.xella.nl