Hoe gaan duurzaam, circulair en kwalitatief bouwen samen?

Artikel delen

Zoek de verschillen. In dit geval tussen reguliere kalkzandsteenelementen en Calduran Caldubo® elementen. Henk-Jan Spiering, bouwbegeleider bij Calduran: “Waar onze reguliere kalkzandsteen al zeer goed scoort op het gebied van duurzaamheid, getuige het DUBOkeur-certificaat, daar voegt Calduran Caldubo® nog een extra dimensie toe: een deel van het grove toeslagmateriaal is vervangen door gerecyclede puingranulaten, van oude kalkzandsteenelementen en andere steenachtige materialen. Zo zetten we ook op het gebied van de circulaire economie een grote stap. Het mooie is dat de aannemer, lijmploeg en stukadoor geen verschil merken. De circulaire variant laat zich met dezelfde lijmen even makkelijk verwerken tot een constructief hoogwaardig eindresultaat.”

calduran

calduranIn Bergen op Zoom realiseerde Lithos Bouw & Ontwikkeling zowel twee appartementengebouwen als 10 extra duurzame en circulaire nul-op-de-meter-woningen. De appartementen zijn opgetrokken met reguliere Calduran kalkzandsteen elementen, de woningen met Calduran Caldubo® elementen. Spiering: “De bouwers en afbouwers die werkten met de kalkzandsteen elementen waren bij beide projecten dezelfde mensen en zij merkten geen verschil. Geen speciale voorschriften of aparte lijm voor de circulaire variant. Dat is precies het uitgangspunt voor ons als Calduran: houd de verwerking vertrouwd, zoals bouwers het al jaren deden en ook de komende jaren zo willen doen.”

Productmanager Hans Verkleij: “Dat de circulaire economie veranderingen van ons vraagt, is duidelijk. In plaats van allerlei compleet nieuwe werkwijzen, denken wij dat we met een bewezen bouwmethode de stap naar circulair bouwen kunnen maken. Kalkzandsteen is een duurzame bouwwijze, zo heeft onafhankelijk onderzoek van NIBE aangetoond. Met het DUBOkeur wordt aangetoond dat Calduran kalkzandsteen koploper is op het gebied van duurzame wandsystemen. Het is tevens een snelle, flexibele bouwwijze die kan wedijveren met prefabricage, want een lijmploeg haalt al gauw 80-100 m² per dag. In combinatie met betonvloeren bouw je een casco dat heel lang meegaat. Als je grotere overspanningen maakt, ben je vrij om de indelingen binnen dat casco te veranderen, net als een gevelbekleding en de installatietechniek als die verouderd is. Dan benut je zo’n casco tientallen jaren waardoor de milieukosten laag zijn.”

calduran

Ga mee in de ambitie van opdrachtgevers

“Dat neemt niet weg dat wij bij de productie van de kalkzandsteenelementen secundaire grondstoffen toevoegen en zo de circulaire cirkel sluiten,” vervolgt Verkleij. “Er wordt door onze recyclingpartners steeds meer kalkzandsteen ingezameld op bouwplaatsen en na een breek- en zuiveringsproces in onze kalkzandsteenproducten verwerkt. We kunnen nu al minimaal 40% van het grove zand vervangen door gerecyclede (secundaire) grondstof. We leveren Caldubo® elementen altijd projectmatig, in de diktes 100, 120, 150, 214 en 300 en in druksterkteklasses CS12 en CS20. Circulair bouwen zit nu nog niet goed in MPG- en MKI-berekeningen. Maar als de projectpartners die ambitie hebben, ligt de weg naar circulair bouwen open met kalkzandsteen.”

Lithos heeft die ambitie en zag kansen om dat bij de tien woningen concreet te maken. Alba Concepts heeft geadviseerd bij dit project, waarbij sprake was van sloop en nieuwbouw. Eén van de maatregelen is het hergebruik van materialen van de oude woningen in de wijk bij de nieuwbouw. Het ging bij dit project niet alleen om bouwkundige maatregelen, maar ook om sociale aspecten. Door de bewoners te betrekken bij de inrichting van de nieuwe wijk, keert ook een deel van de vorige bewoners terug naar ‘hun’ wijk; een belangrijk aspect van ‘circulariteit’. Spiering: “De wijk verandert in een moderne wijk met een gemixte groep bewoners. Het gaat om energiezuinige en comfortabele woningen. De tien nul-op-de-meter-rijtjeswoningen hebben een MPG onder 0,5. Nogmaals, op traditionele manier gebouwd, maar wel circulair.”

calduran

Juiste lijmkeuze

Henk-Jan noemt nog wel een aandachtspunt bij het bouwen in kalkzandsteen. “Dat is de keuze voor de juiste lijm. Voor de verwerking van onze kalkzandsteenproducten zijn er speciaal ontwikkelde mortels: Calduran Metselfix®, Calduran Kimfix® en Calduran lijmmortel. De lijmmortels zijn stuk voor stuk afgestemd op de constructieve prestaties. Zo is de kimmortel met hoge druksterkte bedoeld voor het stellen van kimblokken als uitvlaklaag voor kalkzandsteenwanden. In het bijzonder geschikt voor dragende wanden met een hoge belasting zoals bij Calduran Hoogbouwelementen®. Onze uniforme Calduran lijmmortel is geschikt voor alle kalkzandsteen lijmproducten van druksterkteklasse CS12 tot en met CS44, voor dragende en niet-dragende wanden. Er is een zomer- en wintervariant, omdat de weerscondities, zuigende werking en hechtsterkteontwikkeling door het jaar heen natuurlijk variëren. Wij voegen verschillende additieven aan de mortels toe om in alle jaargetijden een goede hechting te waarborgen.”

calduran

Essentieel bij de keuze voor een mortel is dat bekend moet zijn wat de vereiste sterkte moet worden, welke belasting er geldt, etc. Verkleij: “Alleen met de juiste mortel ben je vooraf verzekerd dat je de eisen haalt. Er zijn bijvoorbeeld veel merken lijmmortels voor kalkzandsteen op de markt, maar als er op de verpakking alleen iets over de verwerkingstemperatuur staat en niets over belasting en hechtsterkte, zit je al gauw in een grijs gebied. Hoe beoordeel je dan of je de constructieve waarde van 0,4 of 0,6 haalt en niet op 0,2 blijft steken? Om alle discussies over kwaliteit in de kiem te smoren – zeker als volgend jaar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht wordt – moet je de juiste (lijm)mortels kiezen. Wij hebben voor elk project in kalkzandsteen de geschikte mortel, adviseren daarin en kunnen lijmwerk ook beoordelen. Zeker, duurzaam, circulair en WKB-proof. Dat is Calduran.”

Calduran
www.calduran.nl