Houtbouw: twaalf redenen om er voor te kiezen

Artikel delen

Nederland staat voor een grote opgave op het gebied van klimaat en woningbouw. Houtbouw kan een flinke bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen. Bijvoorbeeld in de vorm van geprefabriceerde houtbouwsystemen. Het biedt ook kansen voor onder meer houtskeletbouw en CLT (kruislaagshout).

houtbouwDuurzame woningen zijn hard nodig. Nederland wil volgens het Klimaatakkoord in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. In het Regeerakkoord 2021-2025 is die ambitie zelfs aangescherpt naar 55%. Binnen zogenoemde Klimaatenveloppen (2018, 2019, 2020 en 2021) wordt er jaarlijks door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geld ter beschikking gesteld voor projecten die bijdragen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Klimaatenvelop 2019 Project 6.2 ‘Meer hout in de bouw’ heeft bijgedragen aan de realisatie van een totaal vernieuwd (digitaal) Handboek Houtskeletbouw en BIM Referentiedetails specifiek voor houtskeletbouw. “Hiermee zijn al handvatten gegeven voor het ontwerpen, detailleren, prefabriceren en bouwen in houtskeletbouw”, zegt Mariëtte Willems, Adviseur Techniek en Regelgeving bij Centrum Hout. “Deze kennisdocumenten zijn geheel afgestemd op onder andere de nieuwe regelgeving BENG en biobased bouwen. Vooral voor technische bouwspecialisten vormt het de basis voor het verantwoord ontwerpen en uitvoeren van woningen/gebouwen in houtskeletbouw”, aldus Mariëtte, die tevens secretaris is van de Sectie Houtbouwsystemen en Trappen bij de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie.

Houtbouw: systemen

“Houtbouw is natuurlijk niet nieuw. Sterker nog: de grote zaal van de houten tempel van de Bloeiende Dharma in het Japanse Ikaruga is minstens 1300 jaar oud. Houtskeletbouw kennen we in Nederland ook al heel lang. Maar de laatste jaren neemt de toepassing van houtbouwsystemen in woningbouw en zelfs hoogbouw verder toe. Denk aan houtskeletbouw, CLT, modulebouw, gevel- en dakelementen. Er worden zelfs al complete modules voor houtskeletbouwwoningen in de fabriek geprefabriceerd. Toch zijn er nog teveel beoogde houtbouwsysteemprojecten die stranden in de startfase en niet leiden tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten.”

Als wordt besloten te bouwen in hout, is het volgens Mariëtte heel belangrijk vroegtijdig in het ontwerpproces met bouwpartners (ontwerpers, constructeurs, houtbouwer) samen te werken. Alleen zo wordt hout krachtig ingezet en blijven de bouwkosten het laagst. “Pas vooral hout toe, maar hybride systemen met beton en/of staal kunnen ook van toegevoegde waarde zijn. Maak ook onderscheid tussen toepassing waar hout onderhoud nodig heeft en waar niet. Houtconstructies zijn meestal afgeschermd van weersinvloeden en hebben in principe geen onderhoud nodig. De gevelbekleding en gevelkozijnen natuurlijk weer wel.”

Kennisdocumenten

Het Handboek Houtskeletbouw en de Referentiedetails worden volgens Mariëtte actief gebruikt door technische vakspecialisten in de bouwketen, zoals architecten, constructeurs, toeleveranciers en producenten van houtskeletbouwelementen. “Voordat deze vakspecialisten aan de slag kunnen, zullen de bouwinitiatieven om te gaan bouwen in hout ook omgezet moeten worden naar daadwerkelijke realisatie van bouwprojecten. Dagelijks wordt Centrum Hout benaderd door marktpartijen vooraan in het bouwproces met vragen over houtbouwsystemen. Voor de meer praktisch ingestelde deskundigen is echter weinig informatie toegankelijk. Daardoor worden feiten en fabels nog wel eens door elkaar gehaald. Er is bij deze doelgroepen dan ook veel vraag naar kennis omtrent houtbouw.”

Twaalf infobladen

Er zijn door Centrum Hout twaalf infobladen opgesteld:

 1. Duurzaamheid en biobased
 2. Ontwerpvrijheid en flexibiliteit
 3. Comfortabel wonen en werken
 4. Varianten houtbouwsystemen
 5. Industrieel en conceptueel
 6. Kwaliteit en KOMO-certificatie
 7. Snel en efficiënt bouwen
 8. Thermische isolatie
 9. Vocht
 10. Geluidsisolatie
 11. Brandveiligheid
 12. Bouwkosten

De infobladen zijn gratis te downloaden.