Luchtdicht bouwen steeds essentiëler

Artikel delen

Luchtdicht bouwen: de aandacht ervoor is belangrijk. Op 1 januari 2021 zijn de BENG-eisen van kracht geworden. Daarnaast moet vanaf 1 januari 2024 als gevolg van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) bij oplevering aangetoond worden dat aan de bouwregelgeving, dus ook luchtdichtheidseisen, wordt voldaan. Maar hoe zorg je ervoor dat die luchtdichtheid in de gebruiksfase in stand blijft?

Voor alle nieuwbouw, zowel woning- als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Dit betreft de energiebehoefte in kWh per vierkante meter per jaar (BENG 1), primair fossiel energiegebruik in kWh per vierkante meter per jaar (BENG 2) en het percentage hernieuwbare energie (BENG 3).

Bij het luchtdicht bouwen is vooral de BENG 1-eis van belang. Om de warmtevraag te verminderen zijn onder meer goede isolatie van de thermische schil, gebruik van triple glas en een goede luchtdichtheid bepalend. Bij de berekening van de dimensieloze EPC konden ontwerpers nog aan diverse knoppen draaien om uiteindelijk op de voorgeschreven EPC-waarde uit te komen. Bij de BENG 1-eis kan er niet meer gecompenseerd worden: de maximale energiebehoefte in kWh per vierkante meter per jaar is leidend. Een slechtere luchtdichtheid leidt direct tot een groter warmteverlies. Luchtdicht bouwen is dus erg belangrijk.

luchtdicht bouwen

Foto door Pixabay

Luchtdicht bouwen: de gebruiksfase

Het is duidelijk waarom er luchtdicht gebouwd moét worden. Echter heeft het ook vele voordelen voor de eindgebruikers. Luchtdicht bouwen draagt namelijk bij aan de bouwkwaliteit en het comfort van een woning. Ook wordt onnodig energiegebruik voorkomen. Deze manier van bouwen vraagt daarentegen wel vakmanschap, aandacht en kwalitatief goede materialen.

Uiteraard is het dan tevens van groot belang dat de luchtdichtheid ook tijdens de gebruiksfase in stand blijft. Voorkomen moet worden dat afdichtingsproducten hun functie verliezen door bijvoorbeeld veroudering (krimp, afschilferen, breuk, et cetera) of zettingen in de constructie. “In het algemeen kunnen we stellen dat een goede kwaliteit en functionele toepassing van luchtdicht bouwen begint bij een gedegen advies”, zegt Claus den Dunnen van Celdex bv.

“Celdex begeleidt het complete proces om uiteindelijk met de klant tot het juiste eindresultaat te komen. Om tot een correcte functionele toepassing van een afdichtingsproduct binnen het luchtdicht bouwen te komen is kennis nodig. Niet alleen van producten, maar zeker ook bouwkundige kennis. Uiteindelijk kan het advies nog zo goed zijn geweest, een slechte applicatie kan het volledig doorkruisen. Daar hoort aandacht, uitleg en training bij voor eindgebruikers.”

Warmte stijgt omhoog en daarom is isoleren van een hellend dak een sterke maatregel voor energiebesparing. De beschikbare mogelijkheden en materialen hiervoor zijn groot. De kosten lopen uiteraard ook uiteen. Wat kost het isoleren van een hellend dak?