Bouwkosten

Artikel delen

Wat kost isoleren van een hellend dak?

Warmte stijgt omhoog en daarom is isoleren van een hellend dak een sterke maatregel voor energiebesparing. De beschikbare mogelijkheden en materialen hiervoor zijn groot. De kosten lopen uiteraard ook uiteen.

Isoleren van binnenuit met iSoEasy.

Wat de beste oplossing is voor het isoleren van een bestaand hellend dak, is niet op voorhand te zeggen. Elke situatie is anders en de vakman zal dus zelf moeten beoordelen wat verstandig en haalbaar is. Dat is van veel meer factoren afhankelijk dan alleen de kosten.
Elke offerte begint met een beoordeling van de bestaande situatie. Zijn de sporen of gordingen sterk genoeg? Is het dakbeschot intact en nog redelijk strak? Zit er asbest in de dakopbouw? Zijn de dakpannen aan vervanging toe? En hoe is de binnenzijde van het dak?

Van buitenaf of van binnenuit

Als de zolder volop in gebruik en afgetimmerd is, is isoleren van binnenuit erg ingrijpend. Isoleren van buitenaf kan dan soms een optie zijn. Daarvoor zijn speciale renovatie-dakplaten beschikbaar die over het bestaande dakbeschot kunnen worden aangebracht. Het dakpakket wordt er wel dikker door. Dat heeft behoorlijke gevolgen voor de aansluitingen op goten, dakoverstekken, schoorstenen en niet te vergeten de daken van eventuele aangrenzende woningen, zoals bij rijtjeswoningen. Dat de kosten daarmee behoorlijk oplopen is vanzelfsprekend.
Isoleren van binnenuit ligt vooral bij rijtjeswoningen vaak het meest voor de hand, al geeft dit wel meer overlast voor de bewoners. Zij moeten de zolder geheel of gedeeltelijk ontruimen en alle materialen moeten binnendoor naar de zolder worden gebracht. Dat betekent veelal stof en vuil door het hele huis en kans op beschadigingen. De aannemer doet er goed aan om beschermende maatregelen te nemen en die dan ook mee te nemen in de offerte. Ook opruimen en schoonmaken van de vertrekken, is een aandachtspunt voor de berekening van het aantal arbeidsuren.

Isoleren met Unidek Reno Fast.

Let op dampremmende lagen

Bij isoleren van binnenuit is het is belangrijk om te kijken of er geen dampremmende lagen in het dak zitten, die na het isoleren op een verkeerde plek in de opbouw komen te liggen. Dampremmers horen aan de warme zijde van de constructie. De koude buitenzijde moet zo veel mogelijk dampopen zijn, met een goede ventilatie onder de dakpannen. Dit voorkomt bouwfysische problemen en condensatie van vocht in de constructie.

Sandwichelementen

Diverse fabrikanten hebben de afgelopen jaren producten ontwikkeld om hellende daken van binnenuit in één keer goed en strak te isoleren. Dit zijn materialen met een isolatielaag en een afgewerkte voorzijde die strak tussen de gordingen zijn te monteren. Bijbehorende producten zorgen voor een strakke, damp- en/of luchtdichte afwerking. De gebruikte isolatiematerialen en -waardes verschillen. In de praktijk is vooral de maat van de gordingen bepalend voor de maximale dikte van het toe te passen pakket.
Kingspan iSoEasy is een PIR hardschuim isolatieplaat die aan twee zijden voorzien is van een alu meerlagen complex en aan één zijde een stootvaste witte zichtzijde heeft. PIR behaalt hoge isolatiewaardes: een plaat van 100 mm heeft een Rd-waarde van 4,50 m2K/W.
Unidek Reno Fast is een isolerend sandwichelement met een kern van brandvertragend EPS Platinum. De buiten- en binnenzijde zijn voorzien van een 3 mm spaanplaat, met een witte zichtzijde. Een dikte van 125 mm levert een Rd-waarde van 3,5 m2K/W.

Glaswol met gipsplaten

Een goede mogelijkheid is ook om glaswol aan te brengen en dit af te werken met een gipsbeplating. In dat geval gaat de gipsbeplating voor de gordingen langs, waardoor een volkomen vlakke zichtzijde ontstaat. Na het aanbrengen van de isolatie moet er wel een dampremmende folie aan de binnenzijde worden aangebracht. De gipsplaten behoeven uiteraard ook nog afwerking. Waar de kostprijs van isoleren met kant-en-klare producten grotendeels bepaald wordt door de materialen, is bij deze manier van isoleren de arbeid de grootste kostenpost.

Voor onze calculaties gaan we uit van twee dakvlakken van elk 6 x 4 meter. We rekenen zonder doorbrekingen, zoals dakramen, rookgasafvoeren, ontluchtingspijpjes, et cetera. Die elementen verdienen in elk project wel afzonderlijke aandacht omdat ze behoorlijk extra tijd kunnen kosten.

Download hier Excel tabel Bouwkosten Glaswol BT.10.19.Bouwkosten.Glaswol

Download hier Excel tabel Bouwkosten Isoeasy BT.10.19.Bouwkosten.Isoeasy

Download hier Excel tabel Bouwkosten Renoast BT.10.19.Bouwkosten.Renoast

 


Prijzen volgens Bouwdelen

De prijzen in deze rubriek Bouwkosten komen uit de kostenbegrotingstool Bouwdelen.nl, dat onder meer gebruik maakt van de prijzen van Raab Karcher. De gratis te gebruiken tool is zo ingericht dat deze werkt met voorgeprogrammeerde bouwdelen. Na het ingeven van de maatvoering rekent de tool automatisch arbeid, materiaal, materieel, onderaanneming en stelposten uit. Zo is snel een complete kostenbegroting te maken.
De door Bouwdelen gecalculeerde prijzen zijn gemiddelde inkoopprijzen, gebaseerd op aannemersbedrijven met maximaal vijf werknemers. Prijzen zijn onder meer afhankelijk van te verwerken hoeveelheden en zijn exclusief speciale kortingen en acties. Het basisuurloon is gesteld op 40 euro, exclusief opslagen. Het aantal arbeidsuren is een inschatting en is in de praktijk project- en bedrijfsafhankelijk. Dit wordt mede beïnvloed door moeilijkheidsgraad, locatie, projectgrootte en ervaring.

Meer over bouwkosten: www.bouwdelen.nl of www.bouwtotaal.nl/bouwkosten

BouwTotaal