Groene constructie – hoe deuren en ramen kiezen?

Artikel delen

In Nederland zijn gebouwen verantwoordelijk voor 19% van de nationale CO2-uitstoot. Met 7,5 miljoen woningen, bewoond door bijna 17 miljoen mensen, is dit resultaat hoog. Dit volgt hoofdzakelijk uit het feit dat vele woningen worden gekenmerkt door een geringe energie-efficiëntie. Met welke technologie moet er worden gebouwd om deze parameter te verbeteren?

Kamer met glazen gevel

De oplossing is de efficiëntie te verbeteren door de warmte-isolatie van gebouwen te verbeteren en te voorzien van zeer efficiënte verwarmings- en koelsystemen. Een van de belangrijkste activiteiten op het vlak van isolatie is de keuze voor geschikte ramen en deuren, die niet alleen voldoen aan de toepasselijke normen, maar waarbij ook het materiaal en de uitvoeringswijze een rol spelen, zodat ze de ecologische economie als geheel ondersteunen.

Energie-efficiëntie is een vereiste voor ramen en deuren

In Nederland is gas de primaire bron van verwarmingsenergie en wordt door 92% van de woningen gebruikt. Problemen die worden veroorzaakt door de exploitatie van gasvelden (aardbevingen), problemen met de beschikbaarheid van gas en stijgende prijzen maken het noodzakelijk om zo snel mogelijk het energiegebruik van woningen te verminderen.

De in 2015 ingevoerde Europese norm op het vlak van energiebesparende eisen maakte het noodzakelijk om ramen te installeren met de warmteoverdrachtscoëfficiënt U=1,65. Ter vergelijking: de gemiddelde waarde van de U-coëfficiënt van ramen bedraagt 3,20 in Nederland. Zoals u kunt zien, zijn de huidige waardes in vergelijking met de waardes van andere Europese landen niet bijzonder hoog, en kunnen ze zeker helpen bij de verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen.

“Ondanks het feit dat de in 2015 vastgestelde norm vrij laag is, loont het de moeite om ramen en deuren te kiezen met een lagere U-waarde, want dit resulteert rechtstreeks in energiebesparing.” legt Ralph van der Kooij, Sales Manager bij Aluprof Nederland BV uit. “Vele investeerders hebben dit begrepen en kiezen raam-deursystemen met strengere waardes uit ons portfolio. Voor individuele klanten zijn dit modellen zoals bijv. MB-86N, met de thermische isolatiecoëfficiënt Uw vanaf 0,68 W/(m2K). In Nederland zijn ook onze twee raamlijnen met smalle profielen, de MB-Ferroline en de MB-Slimline, zeer effectief, want ze garanderen meer zonlicht.”

Bodmin Jail Hotel

Bodmin Jail Hotel, Bodmin, Groot-Brittannië. Toegepaste systemen: MB-86N

“Voor commerciële gebouwen is bijvoorbeeld de MB-86 SI interessant. Het heeft een Uw-coëfficiënt vanaf 0,62 bij vaste ramen en 0,68 bij openende ramen, met een kozijn warmteoverdrachtscoëfficiënt Uf vanaf 0,92 W/(m2K).“ licht de expert vervolgens toe.

Horeca ruimte met glazen wanden en deuren

Toegepaste systemen: MB-Ferroline

Door te kiezen voor oplossingen die niet alleen aan de normen voldoen, maar ze zelfs overtreffen, kunt u er zeker van zijn dat zelfs over een tiental jaar de geselecteerde ramen of deuren nog steeds goed genoeg isoleren en actief zullen bijdragen aan de vermindering van de gemiddelde energiekosten van het gebouw.

Productie, gebruik, verwijdering – drie pijlers van duurzaam bouwen

Hoewel het voor de eindgebruiker essentieel is in welke mate de in zijn woning of investering toegepaste oplossingen bijdragen aan de vermindering van het energieverbruik, is het vanuit ecologisch oogpunt ook belangrijk welke koolstofvoetafdruk wordt gegenereerd door de productie van bouwmaterialen en wat de ecologische (en economische) kosten van de verwijdering ervan zullen zijn.

Hourglass, Amsterdam

Hourglass, Amsterdam, Nederland. Toegepaste systemen: MB-86 SI, MB-SR50N, MB-SR60N

Eenvoudig gezegd – PVC-ramen of deuren kunnen goede warmteoverdrachtswaardes hebben, waardoor de verwarmingskosten effectief worden verlaagd. Helaas is de productie en verwijdering ervan schadelijk voor het milieu en duur voor de investeerder.

“Kunststoffen, zoals PVC, kunnen niet eindeloos worden verwerkt. Recycling is uiteraard mogelijk, maar slechts in beperkte omvang. Aluminium heeft het voordeel dat het in principe kan worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies.”, zegt Michiel van Duren, Managing Director bij Aluprof Nederland BV. “Het is ook belangrijk dat recycling amper 5% van de energie gebruikt die nodig is voor de productie van primair aluminium. Als we er rekening mee houden dat de isolatiewaarde van onze ramen en deuren zelfs aan de meest strenge normen van passief-bouw kunnen voldoen, krijgen we een product dat perfect past bij het wezen van ecologisch bouwen.”

Let’s Build a Better Future

De keuze van ramen en deuren bij groene constructie is niet alleen een beslissing die betrekking heeft op het vervullen van de huidige bouwnormen. Om daadwerkelijk zorg te dragen voor het milieu moet extra aandacht worden besteed aan aspecten zoals de herkomst van het materiaal, de productiemethode en de mogelijkheid om het materiaal in de toekomst te recyclen. Het doel van groene constructie is immers de volledige neutralisatie van de koolstofvoetafdruk.

Aluprof
www.aluprof.eu