Den Haag Update

Actueel
Artikel delen

Update Wkb: verbouw 6 maanden later

Zoals inmiddels bekend is de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschoven van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. In antwoord op vragen van de Eerste Kamer heeft minister De Jonge in november echter aangegeven verbouwactiviteiten pas 6 maanden na inwerkingtreding onder gevolgklasse 1 te laten vallen.

verbouwing

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar 1 juli 2023. Dat stond in de brief die Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op 14 oktober 2022 naar de Eerste Kamer heeft gestuurd. Belangrijkste reden voor de nieuwe datum is dat niet alle bevoegde gezagen de noodzakelijke handelingen geheel hebben getest. Ook is de oefentijd voor medeoverheden met het publiceren en muteren van omgevingsdocumenten te kort geweest. Tot slot is er hierdoor ook langer de tijd nodig voor het aanpassen van de punten die komen uit de testen.

Uitstel verbouw

In antwoord op vragen van de Eerste Kamer heeft minister De Jonge in een brief van 14 november 2022 aangegeven dat verbouwactiviteiten pas zes maanden na inwerkingtreding onder gevolgklasse 1 te laten vallen. Dit om tegemoet te komen aan de zorg van de Eerste kamer – en Vereniging Eigen Huis – dat er mogelijk te weinig kwaliteitsborgers beschikbaar zijn. De Eerste Kamer vroeg de minister om een terugvaloptie te overwegen, maar dat wijst de minister af. Het eerst invoeren van geheel gevolgklasse 1 en bij ’tegenvallers’ het aantal bouwactiviteiten alsnog beperken wordt door de minister en betrokken partijen als onwenselijk gezien. Ook een ‘duaal’ stelsel wordt door kwaliteitsborgers en gemeenten niet gesteund vanwege het gevaar van ‘cherry picking’ door opdrachtgevers. Alleen voor de verbouwactiviteiten zal dus de Wkb verder worden uitgesteld en ingaan per 1 januari 2024.

Hogere gevolgklassen

Ondanks dat er naar de mening van minister De Jonge geen reden is om aan te nemen dat er onvoldoende kwaliteitsborgers zijn, komt hij de Eerste Kamer nu dus tegemoet door verbouw (preventief) vooralsnog niet mee te nemen. Tevens geeft de minister in zijn brief aan pas na vijf jaar het stelsel van de Wkb uit te breiden naar overige gevolgklassen 2 en 3.

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal

BouwTotaal