Den Haag Update

Actueel
Artikel delen

Salderingsregeling zonnepanelen blijft bestaan

De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft voorlopig bestaan. Het kabinet was van plan de regeling stap voor stap af te bouwen. Maar de Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 13 februari verworpen.

Zonnepanelen geïntegreerd in dakvlak

Huishoudens en kleine bedrijven kunnen zelf opgewekte elektriciteit terugleveren aan het net. Met de salderingsregeling kan de jaarlijks opgewekte elektriciteit weggestreept worden tegen het jaarlijkse verbruik. Daarover hoeven zij geen belasting te betalen. Als iemand meer opwekt dan verbruikt, ontvangt diegene voor het overschot een vergoeding. Deze vergoeding moet redelijk zijn.

Een voorbeeld: als iemand in de zomer 1.500 kWh stroom teruglevert aan het net, mag diegene in de winter 1.500 kWh stroom gebruiken zonder dat dit in rekening wordt gebracht. Deze salderingsregeling is bedacht om het gebruik van zonnepanelen te stimuleren. Hiermee zijn de kosten van zonnepanelen extra snel terug te verdienen.

Salderingsregeling blijft bestaan

Het kabinet wilde de salderingsregeling vanaf 2025 tot 2031 stap voor stap afbouwen naar 0%. De Eerste Kamer heeft tegen dit wetsvoorstel gestemd, waardoor de salderingsregeling blijft bestaan.

Terugverdientijd binnen 7 jaar

Zonnepanelen zijn steeds goedkoper en efficiënter. Daarnaast kun je opgewekte elektriciteit salderen. Zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee, terwijl de kosten zich in minder dan zeven jaar terugverdienen.

Ook zonnepanelen op huurhuizen verdienen zichzelf terug. Omdat woningcorporaties investeringen doen voor de langere termijn, is er ruimte om huurders te laten profiteren van zonnepanelen.

Reactie Techniek Nederland

“Een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling was wat ons betreft logischer geweest. Maar consumenten en installateurs zijn vooral gebaat bij duidelijkheid. Die is er nu”, aldus Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Hij stelt wel vast dat de voortzetting van de salderingsregeling de druk op het elektriciteitsnet kan vergroten: “De aanpak van de netcongestie is nu urgenter dan ooit.”

Ook een thuisbatterij kan helpen om méér opgewekte stroom zelf te verbruiken. Terpstra: “De overheid moet nu zowel de ontwikkeling als het gebruik van thuisbatterijen gaan stimuleren. Ook een energiemanagementsysteem in de woning helpt om méér stroom zelf te verbruiken. Zo’n systeem zorgt ervoor dat apparatuur automatisch wordt ingeschakeld en de elektrische auto wordt opgeladen wanneer de zon schijnt.”

BouwTotaal