Allereerste retournamecertificaat Kanaalplaatvloer uitgereikt door VBI

Artikel delen

Een circulaire primeur op de Bouwbeurs afgelopen dinsdag. VBI lanceerde tijdens de Week van de Circulaire economie het retournamecertificaat voor hoogwaardig hergebruik van haar voorgespannen kanaalplaten. En reikte als eerste producent een certificaat uit voor het te zijner tijd retournemen van haar kanaalplaatvloeren, zodat deze dan kunnen worden hergebruikt als constructief element. VDR Bouwgroep ontving het certificaat voor de kanaalplaatvloeren die nu zijn verwerkt in het grootste aantoonbaar circulaire distributiecentrum van Nederland, DC Bleckmann in Almelo.

prijsuitreiking

Commercieel directeur Herre Elsenga van VBI refereerde aan de ontwikkelingen van de circulaire kanaalplaten die voorafgingen aan de totstandkoming van het retournamecertificaat. Vervolgens overhandigde hij met trots het allereerste certificaat aan de heer Luc Baltus, directeur van VDR Bouwgroep. Luc Baltus schetste de stappen in circulariteit die zij hebben afgelegd. Met als resultaat de totstandkoming van het grootste aantoonbaar circulaire Distributiecentrum in Nederland, wat zij nu in Almelo voor Bleckmann realiseren.

Met het retournamecertificaat geeft VBI aan garant te staan voor herkomst, kwaliteit en de constructieve veiligheid van haar producten, zowel nu als in de toekomst. Een primeur. VBI biedt retourname van kanaalplaten al veel langer aan in haar offertes, maar onderstreept dit nu expliciet met een retournamecertificaat.

In basis al losmaakbaar

Retourname van kanaalplaten, om deze elders opnieuw in te zetten, reduceert de milieu-impact van het product met wel tachtig procent ten opzichte van een nieuw product (bron: NIBE). Het is dan wel van belang om al in de ontwerpfase in te zetten op de mogelijkheid van demontage. Een kanaalplaatvloer is als product in de basis uiterst losmaakbaar, maar de daadwerkelijke verwerking in de bouw bepaalt de waarde van deze productkwaliteit. Nog te snel wordt de bus met expansieschuim gepakt of wordt er een druklaag op bedacht.

Door te ontwerpen met het oog op hergebruik kun je later nog bij de losmaakbare verbindingen, maar detailleer je ook anders. En door in het constructief ontwerp te rekenen met de schijf die de kanaalplaten zelf kunnen vormen kan een druklaag vaak achterwege blijven.

uitreiking

Remontabel leren denken

VBI is inmiddels ook begonnen aan het inrichten van diverse vormen van ondersteuning voor ontwerp en constructie, maar ook voor de applicatie van de kanaalplaatvloeren. Denk hierbij aan een verdergaande standaardisatie van details en tools voor het maken van de beste losmaakbare verbindingen in elke situatie.

“Remontabel bouwen is zeker niet kostenverhogend, mits het integraal wordt beschouwd. Dat is een bewustwording die moet worden geactiveerd. Dat kan door circulariteitseisen vanuit de overheid, maar liever gebeurt het op basis van een intrinsieke motivatie,” aldus Peter Musters, adviseur Bouwconcepten van VBI.

VBI ondersteunt dit door ook met architecten en constructeurs te praten over hun ontwerpkeuzes, zoals een meer modulaire bouw of een betere stapelbaarheid van het stramien van een gebouw. Musters: “Ontwerpen voor re-assembly of re-use zal de norm worden omdat we vijftig procent moeten besparen op grondstofgebruik. Nu al krijgen regelmatig verzoeken voor tweedehands vloerplaten”.

Materialenpaspoort

Voor de retourname door VBI geldt in principe geen tijdslimiet omdat de VBI kanaalplaat niet veroudert, maar zelfs harder wordt in de tijd. De honderden data van individuele vloerplaten, van gebruikte grondstoffen en emissies tot en met de toepassing, worden door VBI samengevat in het betreffende productlabel oftewel productpaspoort.

Wanneer een gedemonteerde vloerplaat niet aan alle voorwaarden voldoet om als nieuw weer te kunnen worden ingezet, is het paspoort dan de garantie dat het element gerecycled kan worden om op kostbare grondstoffen te kunnen besparen. Het paspoort kan worden geïntegreerd in een BIM-model.

Bouwwaardemodel

VBI staat alom bekend om haar doortastendheid in de transitie naar klimaatneutraliteit. VBI heeft vanuit die houding actief bijgedragen aan de totstandkoming van het betonakkoord en was een van de eerste ondertekenaars. Vanuit het akkoord en het daaruit ontwikkelde Bouwwaardemodel streeft VBI naar een circulaire economie waarin naast recycling ook re-use een belangrijke rol speelt. Tenslotte wordt hard gewerkt aan het verder omlaag brengen van het aandeel klinkercement in beton, onder andere door te werken aan alternatieve binders.