CO-certificering: de tijd dringt

Artikel delen

In oktober 2022 werd bekend dat de verplichte CO-certificering opnieuw uitgesteld zou worden. Minister De Jonge besloot om installatiebedrijven tot 1 april 2023 de ruimte te geven om het wettelijke CO-certificaat te behalen. De CO-certificering verplichting houdt in dat (installatie)bedrijven vanaf 1 april 2023 geen gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, geisers en gashaarden, meer mogen onderhouden, repareren of plaatsen als zij niet CO-gecertificeerd zijn.

Installateur werkt aan de cv installatie

Het is nog een kleine twee maanden tot 1 april 2023, dus de tijd dringt. Arjen Werkmeester, commercieel directeur van Normec Certification: “De minister heeft al benadrukt dat de verplichting niet nog eens wordt uitgesteld. En er is maar een beperkt aantal certificerende instellingen om de installatiebedrijven te certificeren. Haast is daarom geboden.” Normec Certification is één van de certificerende instellingen die alle expertise in huis heeft om installatiebedrijven snel, onafhankelijk en servicegericht te certificeren. “Er gaat uiteraard eerst een traject van voorbereiding en implementatie aan vooraf. Vervolgens controleert één van onze auditoren of aan alle certificeringseisen wordt voldaan. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van interviews, verzamelen van bewijslast en observaties. Bij een positief resultaat ontvangen bedrijven het wettelijk erkende BRL 6000-25 certificaat (CO-certificering).”

Hoe zat het ook alweer?

In 2015 heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een rapport uitgebracht over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Werkmeester: “Er vallen elk jaar nog doden door koolmonoxidevergiftiging. Uit het rapport bleek dat installatiebedrijven, ondanks branche-keurmerken, niet in staat zijn om voldoende veiligheid te bieden rond koolmonoxide. Als reactie op dit rapport werd door de overheid een aanpassing gedaan in het Bouwbesluit: Certificering Preventie Koolmonoxide. Dit is sinds oktober 2020 als verplichting opgenomen in het Bouwbesluit. Deze verplichting wordt ook wel de gasketelwet genoemd.” De eisen waaraan deze installatie- en onderhoudsmonteurs moeten voldoen, zijn geformuleerd in het Bouwbesluit. Dit is vervolgens vertaald naar een beoordelingsrichtlijn: de BRL 6000-25, ook wel CO-certificering genoemd. Vanaf 1 april 2023 mogen dus alleen BRL 6000-25 gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installateurs en monteurs nog deze werkzaamheden uitvoeren.

Over

Normec Certification is een certificerende instelling op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. Ze zijn nog jong, maar bezitten decennia aan ervaring. U kunt bij hen terecht voor o.a. Asbestverwijdering en -inventarisatie, Chroom-6, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, CO2-prestatieladder, Veiligheidsladder, BRL 9335, BRL 2506, ISO 27001, CPR2+ en VCA.

Normec Certification
www.normeccertification.nl