Productie nieuwbouw en infrasector in 2023 onder druk

Artikel delen

In het derde kwartaal van 2022 liet de bouw een krimp zien van 1,1% ten opzichte van de voorgaande periode. Voor 2023 staat de productie voor verschillende deelsectoren verder onder druk. De infrasector heeft voornamelijk last van de stikstofproblematiek waardoor projecten uitgesteld moeten worden. Investeringen in bedrijfsgebouwen dalen naar verwachting doordat bedrijven minder investeren door de verslechterde economische situatie. Ook voor de woningbouw zit het niet mee doordat het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen afgenomen is. Daarbij zijn woningkopers terughoudender vanwege de opgelopen rente, inflatie en het mede daardoor lage consumentenvertrouwen.

Bouwmonitor

Installatie- en renovatiebranche bieden tegenwicht

Het is echter zeker niet in iedere deelsector kommer en kwel. Zo zorgen de hogere energieprijzen in de installatie-, herstel- en renovatiemarkt juist voor extra vraag naar energiebesparende bouwwerkzaamheden. Het gaat daarbij onder andere om de installatie van (hybride) warmtepompen, plaatsing van zonnepanelen en isolatiewerkzaamheden. De vraag die consumenten vroeger stelden “Wat is de terugverdientijd?” is vervangen door “Wanneer kan je beginnen?”. Specifieke volumecijfers zijn voor de installatiebranche niet beschikbaar, maar omzetcijfers van 2022 laten zien dat deze branche een veel hogere groei laat zien dan de rest van de bouwsector.

Lichte krimp in 2023

Al met al verwacht ING Research dat de bouwsector in 2023 een lichte krimp zal vertonen (-0,5%). Er is flink wat tegenwind zoals de terugvallende woningmarkt, stikstofproblematiek, hoge bouwprijzen, tekort aan grond, complexe projectontwikkeling en capaciteitsproblemen bij gemeenten om de aanvragen te verwerken. Bouwbedrijven hebben daarentegen nog goed gevulde orderboeken en de verduurzamingsopgave van vastgoed wordt versneld door de hoge energieprijzen. Hierdoor blijft de krimp van de totale bouwproductie naar verwachting beperkt.

Maurice van Sante
ING Research
maurice.van.sante@ing.com