Duurzaam en circulair

Artikel delen

In de transitie naar een circulaire economie stuurt de Nederlandse overheid op een verlaging van de CO2-uitstoot bij de bouw van gebouwen. Vanaf 1 januari verplicht het om een MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) in kaart te brengen voor elke nieuwe aanvraag van een omgevingsvergunning. Gevels en wanden in een gebouw maken door hun grote oppervlakte, een significant deel uit van de MPG-berekening.

Opbouw van kalkzandsteenwanden

Kalkzandsteen is een duurzaam materiaal, dat volop voorradig is in het milieu. Kalkzandsteen kan eindeloos gerecycled worden zonder kwaliteit te verliezen. Hergebruikt kalkzandsteen wordt dan ook ingezet als menggranulaat in GWW-toepassingen en steeds vaker voor het produceren van nieuwe kalkzandsteenproducten. NIBE, een adviesbureau voor duurzaam en circulair bouwen, verrichtte onderzoek naar toepassing in woning scheidende wanden en binnenspouwbladen. Dit NIBE-onderzoek toont aan dat kalkzandsteen een goede milieuprestatie en lagere milieukostenindicator (MKI-waarde) heeft dan prefabbeton, gietbeton en keramiek. Deze vergelijking is gebaseerd op de milieukostenindicator waarbij MKI per vierkante meter van de opbouw van het bouwsysteem is vermenigvuldigd met de totale toegepaste wandoppervlakte van de woning. Deze MPG-scores worden uitgedrukt in €/M2 BVO/jaar. De uitvoeringsvarianten van de wanden maken circa 5-15% van de totale MPG-score uit van een woning.

Kalkzandsteenwanden

Toekomstbestendig

De bouwsector kampt al jaren met stijgende kosten voor materialen en grondstoffen. Gemiddeld stegen de bouwkosten in het eerste kwartaal van 2022 met 15% vergeleken met 2021. Actuele ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne, de energietransitie en de beschikbaarheid van mankracht en materialen plaatsen de bouwsector voor een ingewikkelde opgave. Voor de Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform zijn deze marktontwikkelingen een reden geweest om de kosten van verschillende gevel- en wandsystemen voor woningen opnieuw kritisch te bekijken.

Hieruit blijkt dat kalkzandsteen vergeleken met andere bouwsystemen nog steeds de beste milieuprestatie heeft voor een woning. Deze gegevens zijn niet alleen op basis van de NIBE-milieuclassificaties vastgesteld. Ook de Nationale Milieudatabase (NMD), die circulair bouwen meetbaar maakt, onderschrijft deze resultaten. Hiermee kunnen bouwprofessionals naar hun opdrachtgevers toe duidelijk onderbouwen waarom bouwen met kalkzandsteen een duurzame en milieuvriendelijke oplossing is.

Daarnaast hebben ze bij Xella de ambitie om in 2030 onze CO2-uitstoot met 30% te verminderen ten opzichte van 2019. Het bedrijf is al goed op weg. Je leest hier meer over de duurzame ambities en aanpak van Xella.

Xella
www.xella.nl