Technisch handboek voor bevestigingstechniek in de houtbouw

Artikel delen

HECO-Schrauben heeft een handboek voor de technische houtbouw samengesteld, dat vooral bedoeld is voor engineers en technische tekenaars. Het handboek ‘Bevestigingstechniek voor de houtbouw’ is een omvangrijk naslagwerk, dat een overzicht geeft van de toepassing van de HECO-bevestigingsoplossingen. De belastingtabellen en de berekeningswaarden zijn gebaseerd op de informatie van de ETA-toelatingen en worden conform Eurocode 5 voor de houtbouw weergegeven. Een interessant onderdeel van het handboek zijn de afmetingsspecifieke en grafisch weergegeven belastingtabellen voor het complete HECO-TOPIX®-plus assortiment houtschroeven.

Technisch handboek

De eerste twee hoofdstukken van het handboek kunnen nu gratis van de website van HECO-Schrauben gedownload worden. In die hoofdstukken is informatie te vinden over de HECO-TOPIX-plus CombiConnect schroef, de HECO-WR voldraadschroeven voor de houtbouw en de HECO-WB draadstangen. In de hoofdstukken worden de toepassingen van de schroeven op een praktische manier behandeld, terwijl ook de mogelijke constructies beschreven worden.

In overzichtelijke tabellen worden de belastingwaarden van de schroefverbindingen getoond, terwijl er ook rekenvoorbeelden gegeven worden voor diverse soorten constructies. Daarbij worden berekeningen voor zowel massief hout (C24) als gelaagd hout (GL24h) getoond. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een algemeen deel, waarin informatie over de trek-, druk- en afschuifverbindingen en hun maximale belasting afhankelijk van de inschroefhoek uitgewerkt wordt.

Het complete handboek bestaat uit acht hoofdstukken, die de komende tijd regelmatig op de website geplaatst worden. Het handboek is momenteel alleen in het Duits beschikbaar, maar dankzij de praktische opzet en de grafische weergave van de meeste informatie is het zeker ook bruikbaar voor Nederlandse houtbouwbedrijven. Momenteel wordt er ook aan een Engelse versie van het handboek gewerkt.

HECO-Schrauben
www.heco-schrauben.de/technisches-handbuch