Veilig bouwen vraagt om actie

Artikel delen

Veiligheid op de bouwplaats hoort altijd bovenaan te staan. Ongevallen hebben grote gevolgen, in de eerste plaats voor de betrokkenen, maar ook voor bedrijven. Xella wil een betrouwbare partner zijn voor zijn opdrachtgevers en voert daarom actief beleid op veilig bouwen.

Veilig en zichtbaar werken

Met de afdeling Construction Services en Silka Construct is Xella actief op vele bouwplaatsen in Nederland met verlijming van cellenbeton en kalkzandsteen. Xella neemt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor de verwerking van de producten. De aannemer krijgt niet alleen garantie op de producten van Xella, maar ook op de verwerking hiervan.

Bij het nemen van die verantwoordelijkheid hoort ook de verantwoordelijkheid voor veiligheid op de bouwplaats. De aannemer kan er op rekenen dat Xella veilig bouwt en zich maximaal inspant om ongevallen te voorkomen. Xella Construction Services is als een van de weinige aannemers volledig gecertificeerd op trede 3 van de NEN Veiligheidsladder. Ook zijn de bouwspecialisten VCA-gecertificeerd.

Bewustzijn

Veilig bouwen vraagt echter meer dan een papieren certificering. Het is zelfs meer dan het volgen van voorschriften en instructies of het gebruik van de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen. Veiligheid gaat over gedrag en vooral over veiligheidsbewustzijn. Veilig bouwen kan alleen als dat volledig geworteld is in de cultuur op de bouwplaats en het denken van de betrokken mensen. Iedereen hoort daar zijn verantwoordelijkheid in te nemen zodat iedereen veilig werkt en gezond weer naar huis gaat.

Veiligheidsregels

Om dat bewustzijn te vergroten, heeft Xella veiligheid vertaald in vijf begrijpelijke en overzichtelijke veiligheidsregels. De eerste daarvan is de bekende slogan ‘Ik werk veilig of ik werk niet’. Dat betekent dat een werknemer zelf beoordeelt of zijn werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden, ook volgens de regels en visie van Xella. Regel twee is ‘Ik neem verantwoordelijkheid’. Daarmee moedigt Xella mensen aan om onveilige situaties te melden en om anderen – respectvol –  aan te spreken op onveilig gedrag, maar ook om zelf open te staan voor verbeteringen.

‘Ik zorg voor orde en netheid’ is het derde uitgangspunt. Met een opgeruimde werkplek is er minder kans op ongevallen. Ook is het belangrijk dat mensen zorgvuldig en milieubewust omgaan met materialen. Hierop volgt de regel ‘Ik neem leiding over de situatie’, wat uitdaagt om een voorbeeld voor anderen te zijn.

De laatste regel is ‘Ik zie en ik word gezien’. Een werknemer wordt aangemoedigd om de directe omgeving goed in de gaten te houden, zodat hij weet wat er om hem heen gebeurt. Hij zorgt er tevens voor dat hij goed zichtbaar is zodat het verkeer op de bouwplaats hem ziet.

NEXT STEP

Deze vijf veiligheidsregels maken deel uit van het NEXT STEP programma van Xella, dat het bedrijf helpt om continu alert te blijven op veiligheid en zo een trede hoger te komen op de NEN Veiligheidsladder. Dit doet het bedrijf met voorlichting, trainingen en praktische veiligheidsmaatregelen.

Xella
www.xella.nl