Vooral groei in dienstverlenende sectoren verwacht

Artikel delen

In 2023 verwacht ING Research voor de meest sectoren een lichte groei, waarbij de dienstverlenende sectoren de grootste groei laten zien. Verdere digitalisering, maar vooral ook cyberbeveiliging zorgen ervoor dat ING Research hogere volumes verwacht in de IT sector. Ook blijft de horeca, ondanks de hoge inflatie, nog doorgroeien. In winkels nemen de verkopen daarentegen af, vooral door minder grote aankopen. In de industrie krimpen de energie-intensieve deelsectoren nog in de eerste helft van 2023. De bouwproductie neemt dit jaar af doordat er minder bouwvergunningen worden afgegeven en de verkopen van woningen onder druk staan.

Lichte krimp verwacht in de bouwsector in 2023 en 2024

De groei van de bouwproductie is de afgelopen jaren gestaag afgenomen. In februari steeg het bouwvolume echter toch nog (verrassend) met 3,5 % ten opzichte van januari en bereikte daarmee een nieuw record. Door de gestegen bouwkosten, hogere rente en een terughoudende consument zal echter de nieuwbouw van woningen in 2023 en 2024 afnemen. Begin november 2022 heeft de Raad van State besloten dat de vrijstelling voor bouwwerken voor stikstofuitstoot niet meer geldt. Het maakt nieuwe woningbouwprojecten niet onmogelijk, maar het aantal vergunningen lijkt er wel duidelijk door onder druk te staan. Zo daalde het aantal vergunningen in januari met een kwart ten opzichte van een jaar geleden. Daarentegen zorgen de hoge energieprijzen voor extra vraag naar energiebesparende bouwwerkzaamheden in de installatie- en onderhoudsmarkt. Het ondernemersvertrouwen was in de bouw in maart 2023 nog steeds positief maar wel iets gedaald. We verwachten daarom dit en volgend jaar slechts een bescheiden krimp van het totale bouwvolume.

Maurice van Sante
ING Research
maurice.van.sante@ing.com