Verschil in winstmarges

Artikel delen

De winstcijfers van bouwbedrijven in de B&U sector zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Meer vraag naar nieuwbouw, verbouw en renovatie van woningen en bedrijfsgebouwen en dit in combinatie met efficiënter werken (door digitalisatie en industrialisatie) zorgden ervoor dat bedrijven hun marges konden verhogen. In de infrasectorsector waren de marges 10 jaar geleden echter al lager en zijn ook laag gebleven.

We zien drie belangrijke redenen voor deze verschillen in winstmarges:

  1. Vooral grote infrabedrijven hebben de afgelopen jaren verliezen geleden op grote risicovolle projecten waar de kosten uit de hand liepen. Dit heeft een aanzienlijke impact gehad op het totale rendement van de gehele infrasector.
  2. Ten opzichte van de B&U sector is het aantal opdrachtgevers beperkt in de infrasector. Het zijn vooral gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat. Hierdoor hebben zij ‘buying power’ waardoor de winsten bij infrabedrijven lager zijn. Door de gedaalde afnemende volumes in de infrasector is de concurrentie ook verder opgelopen en staan de prijzen en marges onder druk.
  3. Infrabedrijven hebben over het algemeen meer machines tot hun beschikking dan B&U bedrijven. Het maakt infrabedrijven kapitaalintensiever en drijft ook de vaste kosten op. De variabele kosten zijn daardoor relatief lager dan bij B&U bedrijven. Dit brengt extra risico’s met zich mee als het orderboek niet goed gevuld is. Vaste kosten lopen dan namelijk wel door als er (even) geen werk is. Het aannemen van opdrachten onder de kostprijs (prijsduiken) bij gebrek aan winstgevende opdrachten om zo in ieder geval een deel van de vaste kosten goed te kunnen maken, gebeurt hierdoor eerder in de infrasector. Zo wil men ‘werk kopen’ en dat gaat in de infra dan ten laste van de winstmarges.

Maurice van Sante
ING Research
maurice.van.sante@ing.com