3DNL maakt bouwplannen inzichtelijker

Artikel delen

Elke locatie in Nederland is vanaf heden op hoge resolutie in 3D te bekijken met het product 3DNL van Cyclomedia. Dit bedrijf is wereldleider op het gebied van ‘s werelds meest geavanceerde ‘mobile mapping’ systemen. Zo kunnen bedrijven en overheden eenvoudiger, sneller, veiliger en duurzamer taken uitvoeren: van het plannen van nieuwbouwprojecten tot grondige werkvoorbereiding, en van het aanleggen van groen tot het bouwen van wind- en zonneparken.

3D model stad
Veel taken kunnen worden uitgevoerd met behulp van de data verkregen uit 3DNL, waardoor metingen op locatie niet altijd meer nodig zijn. Dat beperkt het aantal reisbewegingen en bijbehorende CO2-uitstoot. Bovendien is Nederland dankzij Cyclomedia het eerste land ter wereld waarvan een volledig fotorealistisch 3D-model beschikbaar is.

Met 3DNL heeft elke gebruiker toegang tot een digitale weergave van de werkelijkheid, inclusief de gehele buitenruimte. De realistische weergave van het 3D-model kan worden ingezet voor tal van doeleinden. Enkele voorbeelden zijn:

  • Vergemakkelijken bouwprocessen. Van situatieschetsen voor de bouwsector, tot assetmanagement en van tools voor vergunningsaanvragen tot het doen van hitte-en waterstresstesten. Door actuele visualisaties is eenvoudig rekening te houden met de huidige situatie. Daardoor kunnen groene gebieden makkelijk worden ontzien, of juist worden uitgebreid bij het maken van (bouw)plannen.
  • Analyseren van zon, schaduw en wind. Om zonne- en windparken aan te leggen, is het belangrijk om te weten hoe je de maximale capaciteit bereikt. Het is daarom ideaal om te kunnen analyseren hoe de zon draait of wat de invloed van bepaalde weersomstandigheden is. Met 3DNL kunnen simulaties hiervan worden gemaakt, zodat op basis daarvan zonne- en windparken goed opgebouwd kunnen worden.
  • Draagvlak creëren voor bouwprojecten. In een gemeente kan de impact van een nieuwbouwproject op een bepaalde wijk of buurt eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt. Dat geeft een beter beeld voor omwonenden en klanten, waardoor meer draagvlak kan worden gegenereerd voor bouwprojecten. Bovendien kunnen gemeentes sneller reageren op bouwverzoeken omdat ze niet eerst de straat op hoeven om de actuele situatie te bekijken.
  • Bepalen WOZ-waarde. Ook de WOZ-waarde kan gemakkelijker bepaald worden. Met de data, die nooit ouder is dan één jaar, is gemakkelijk te zien of huiseigenaren een dakkapel of uitbouw hebben geplaatst. Zo kunnen gemeentelijke heffingen worden gebaseerd op actuele, correcte en volledige informatie zonder dat daar controleurs voor op pad hoeven.

Kleinere kans op onvoorziene kosten

Thomas Pelzer, Product Manger 3DNL bij Cyclomedia: “Met deze data hebben gebruikers toegang tot ‘s werelds meest realistische digitale weergave van de werkelijkheid. Deze toevoeging aan de bestaande producten en datasets van Cyclomedia geeft gebruikers een beter digitaal zicht op de buitenwereld dan ooit tevoren. Voor onder meer ambtenaren, projectplanners en uitvoerders maken deze data het leven een stuk eenvoudiger. Zij kunnen projecten makkelijker, sneller en grondiger voorbereiden. Dat verhoogt de werkveiligheid. Tegelijkertijd nemen ook de faalkosten af door een betere voorbereiding.”