Den Haag Update

Actueel
Artikel delen

Gaswinning Groningen stopt per 1 oktober 2023

Per 1 oktober 2023 wordt er geen gas meer gewonnen in Groningen. Het kabinet heeft besloten dat ook de laatste vijf productielocaties dichtgaan. Na 60 jaar komt daarmee een einde aan de gaswinning uit het Groningenveld.

Gasfornuis

Een voorwaarde om te kunnen stoppen met de gaswinning is dat de stikstoffabriek in Zuidbroek af is. Gasunie Transport Services heeft laten weten dat de fabriek op 1 oktober 2023 volledig in gebruik kan worden genomen. Met die fabriek kan H-gas, dat is het gas zoals dat op de meeste plekken in de wereld in de grond zit, omgezet worden naar L-gas dat vergelijkbaar is met Groningengas. Eerder werd al duidelijk dat ook aan andere voorwaarden is voldaan. Zoals het ombouwen van gasopslag Grijpskerk zodat het gebruikt kan worden voor L-gas en het afbouwen van export van L-gas naar het buitenland.

Onzekere internationale situatie

Vanwege de onzekere internationale situatie bestaat er komend gasjaar de mogelijkheid om met de elf nog bestaande productielocaties toch in beperkte mate gas te winnen in zeer uitzonderlijke situaties. Het gaat dan om het tijdelijk opstarten tot waakvlamniveau als zeer strenge kou voorspeld is. Op die manier kan snel gereageerd worden als in die omstandigheden bijvoorbeeld een gasopslag uitvalt. Want bij zeer strenge kou én het uitvallen van een gasopslag zou een noodsituatie ontstaan waardoor een tijdelijk gastekort kan ontstaan.

Definitieve sluiting in 2024

De laatste elf productielocaties worden vanaf 1 oktober 2024 definitief gesloten. Dat wordt ook wettelijk vastgelegd. In maart of april 2024 is duidelijk hoe vol de bergingen na de winter zitten, hoe de nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek functioneert en in hoeverre er minder vraag naar gas is door bijvoorbeeld energiebesparing en in hoeverre het aanbod van LNG is gestegen. Ook weten we dan meer over de geopolitieke ontwikkelingen. Met die informatie wordt duidelijk hoe te handelen in aanloop naar de sluiting van het Groningenveld op 1 oktober 2024.

BouwTotaal