Hausse van vraag naar zonnepanelen lijkt voorbij

Artikel delen

Door de sterk gestegen prijzen voor energie nam vorig jaar de interesse in maatregelen om de energiekosten te drukken enorm toe. Zo steeg het opgesteld vermogen van zonnepanelen op woningen in 2022 met een derde. Uit geregistreerde zoekopdrachten op internet naar zonnepanelen blijkt echter dat de interesse daarin sinds de herfst van 2022 afneemt. Minder zoeken betekent vaak ook minder kopen. De afnemende interesse volgt op weer dalende elektriciteitsprijzen. Daarnaast zijn inmiddels ruim twee miljoen woningen voorzien van zonnepanelen, waardoor het allerlaagst hangende fruit geplukt lijkt.

Afname zonnepanelen

Ook minder interesse in warmtepompen en isolatie

De interesse neemt niet alleen af voor zonnepanelen, ook daalt de belangstelling voor andere energiebesparende maatregelen, zoals woningisolatie en de plaatsing van (hybride) warmtepompen. Ook hier lijkt de consument erg gevoelig voor zijn eigen portemonnee en lijkt de wegvallende prijsprikkel door de gedaalde gasprijs de reden te zijn. Vanaf 2026 zal de vraag naar (hybride) warmtepompen sowieso wel weer flink toenemen, want dan wordt deze verplicht bij vervanging van een CV-ketel.

Verduurzaming zorgt voor structurele vraag

Ook al daalt de interesse voor verschillende verduurzamingsmaatregelen, de interesse is nog steeds structureel hoger dan voor de energiecrisis. Energieprijzen zijn ook wel gedaald, maar zijn nog steeds flink hoger dan voor de energiecrisis. Daarbij heeft de piek in energieprijzen vorig jaar gezorgd voor meer bewustzijn van energiekosten en zorgt voor angst voor eventuele nieuwe prijsverhogingen. De komende jaren zal de vraag naar verduurzaming van woningen en andere gebouwen ook hoog blijven om de uiteindelijke doelstelling te halen van energieneutraliteit in 2050.

Maurice van Sante
ING Research
maurice.van.sante@ing.com