Een nieuw tijdperk in de bouw, wees goed voorbereid

Artikel delen

Er staat een flinke wijziging op stapel binnen onze sector. De invoering van de Omgevingswet, waaronder de daaraan gekoppelde invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, heeft impact op onze manier van werken. Het voornemen is nu dat de wet op 1 januari 2024 in werking treedt voor nieuwbouw gevolgklasse 1. Het bouwbesluit 2012 vervalt met de invoering van deze Omgevingswet en de technische bouwvoorschriften worden opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Wkb

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft als belangrijkste doel fouten in de bouw te minimaliseren én de consument beter te beschermen. Feitelijk wordt daarbij een essentiële wijziging doorgevoerd van publieke controle (de overheid die controleert) naar private controle. Daartoe doet de – gecertificeerde – kwaliteitsborger zijn intrede in het bouwproces. Deze kwaliteitsborger toetst het bouwplan vooraf op het voldoen aan de bouwregelgeving (Bbl), maar ziet ook toe op de bouw zelf. Aan het eind van de bouw moet er een bouwdossier zijn gemaakt waarin is vastgelegd wat en hoe er gebouwd is. Als de kwaliteitsborger dit dossier heeft goedgekeurd en aan de gemeente heeft overhandigd, mag het gebouw in gebruik worden genomen.

In het bouwdossier dat je als bouwer samenstelt gaat het vooral om de bouwregelgeving, met name wat betreft constructieve veiligheid en brandveiligheid. Daarnaast moet de bouwer een opleverdossier samenstellen dat hij uiteindelijk aan de koper/opdrachtgever overhandigt. Daarmee toont de bouwer aan dat hij voldaan heeft aan de afspraken van het contract. Anders dan nu ligt in het dossier niet het accent op het ontwerp, maar op wat daadwerkelijk wordt gebouwd en geleverd. Daarom worden niet alleen de gebruikte materialen vermeld, maar bewijst de bouwer ook dat hij die producten heeft verwerkt volgens de verwerkingsrichtlijnen en geldende regelgeving.

Recticel on tour

Kennis is de sleutel naar succes

Recticel gaat het land in met RECTICEL ON TOUR. Recticel brengt een bezoek aan verschillende locaties (bouw- en dakmaterialen groothandels) in Nederland. Krijg praktisch advies van een isolatie expert voor het optimaal isoleren van jouw renovatie- en/of nieuwbouwprojecten, fris je kennis op hoe je het isolatiemateriaal op een juiste wijze verwerkt, leer de juiste isolatiedikte te kiezen en hoe je dat kunt berekenen en ontdek hoe je met Recticel duurzaam kunt bouwen. Belangrijk om goede kwaliteit te waarborgen in de toekomst. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van al je isolatievragen. Kom jij jouw isolatiekennis vergroten? Het bedrijf ziet je graag op een van de tourlocaties.

Recticel
www.recticelontour.nl