In 2024 lichte groei meeste sectoren, maar krimp in bouw

Artikel delen

Voor 2024 verwacht ING Research voor de meeste sectoren een lichte groei, waarbij de dienstverlenende sectoren de grootste groei laten zien. Verdere digitalisering, maar vooral ook cyberbeveiliging, zorgen voor aanhoudende groei in de IT-sector. De grootste uitschieter ligt in 2023. Voor de horeca is de verwachting dat na een sterke inhaalgroei na de coronapandemie en prijsstijgingen de volumes volgend jaar nauwelijks verder toenemen. Krimp is er volgend jaar in de bouwsector, doordat er fors minder bouwvergunningen zijn afgegeven en er minder nieuwbouw is verkocht.

#image_title

Verwachte productiedaling bouwsector nu al in begin waardeketen voelbaar

We verwachten dat de bouwsector dit jaar nog licht groeit (+0,5%). Volgend jaar slaat de krimp echter wel flink toe (-2,5%); de grootste krimp in de bouw sinds 2013. De nieuwbouw van woningen staat onder druk door de gestegen rente, materiaalprijzen, gedaalde huizenprijzen en een structureel tekort aan bouwgrond. In 2022 en begin 2023 bood de toenemende vraag naar energiebesparende maatregelen tegenwicht. De vraag hiernaar blijft hoog, maar door de gedaalde energieprijzen is de hausse wel over. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw is daarbij sterk gedaald (-44% in juli ten opzichte van een jaar eerder). In het begin van de bouwketen, zoals bij projectontwikkelaars en producenten van beton en bakstenen, is al een flinke daling van de vraag zichtbaar. Zo lag het volume van beton- en baksteen producenten in juli 15% lager dan een jaar eerder en ook de omzetten bij projectontwikkelaars lopen terug. De deelsector ‘afwerking gebouwen’ draait echter nog steeds hogere omzetten. De komende kwartalen zal de krimp echter in meerdere delen van de bouw toeslaan.

Maurice van SanteMaurice van Sante
ING Research
maurice.van.sante@ing.com